Best TFI S.A.

Best TFI S.A.

Przynależność do ZPF

od 18 kwietnia 2024

Kim jesteśmy?

BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna powstała w 2007 roku. Należy do Grupy Kapitałowej BEST. Jedynym akcjonariuszem Towarzystwa jest BEST S.A., której przedmiotem działalności jest windykacja należności nieregularnych. Spółka posiada wieloletnie doświadczenie na rynku obrotu wierzytelnościami. Towarzystwo natomiast specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami wierzytelności. Połączenie kompetencji obu tych firm – z zakresu windykacji należności oraz zarządzania funduszami – pozwala na świadczenie pełnego zakresu usług na rzecz inwestorów i daje gwarancję sprawnego działania. W aktywach funduszy zarządzanych przez BEST TFI S.A. znajdują się obecnie portfele wierzytelności o nominalnej wartości ponad 20 mld złotych.

Kontakt

Best TFI S.A.
ul. Łużycka 8a
81-537 Gdynia

strona www: tfi.best.com.pl