You are currently viewing Prognozy rynku kredytów i pożyczek konsumenckich

Prognozy rynku kredytów i pożyczek konsumenckich

Kolejna ekspertyza opisująca stan pozabankowego sektora kredytu w Polsce, wykonana na zlecenie KPF w 2012 roku. Celem raportu z jednej strony było dokonanie diagnozy obecnej sytuacji na tym rynku, ze szczególnym uwzględnieniem danych pochodzących od gospodarstw domowych. Główny nacisk w niniejszej publikacji został położony jednak na prognozy rynku w średnim horyzoncie czasowym. Jednym z istotnych wniosków pojawiających się w raporcie, jest to, że wbrew powszechnym opiniom, rynek kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych charakteryzuje się wciąż bardzo znaczącym potencjałem wzrostu. Raport porusza również istotną kwestię, jaką jest problem wykluczenia gospodarstw domowych, czyli brak zdolności kredytowej i jej skutki. Autor podjął próbę zdiagnozowania tego zjawiska, a także określenia jego występowania w przyszłości.