2016 rekordowy w zakresie sprzedaży kredytów w Europie

2016 rekordowy w zakresie sprzedaży kredytów w Europie

EUROFINAS*, zrzeszający organizacje reprezentujące instytucje finansowe z 18 krajów Europy, opublikował wyniki osiągnięte przez członków tej organizacji w roku 2016 w zakresie sprzedaży kredytów. Wartość nowo udzielonych kredytów wyniosła 456,6 mld EUR, co oznacza wzrost o 10,7% w porównaniu z rokiem 2015. Dobrą passę odnotowano we wszystkich kategoriach, szczególnie jeśli chodzi o kredyty konsumenckie oraz na zakup używanych pojazdów.

Rok 2016 był pierwszym od kryzysu okresem, w którym zaobserwowano dwucyfrowy (10,8%) wzrost wartości nowo udzielonych kredytów konsumenckich, co świadczy o postępującym ożywieniu tego sektora. Rosnące wartości są także widoczne w zakresie sprzedaży kredytów dla firm (o 15,2%) oraz kredytów hipotecznych (o 10,7%), choć ich udział w portfelu nowo udzielonych kredytów jest nieco mniejszy.

Źródło: EUROFINAS

 

Kredyty gotówkowe stanowiły w 2016 r. około jedną czwartą nowo udzielonych kredytów konsumenckich, a ich wartość wzrosła o 11,3%, zaś kredyty odnawialne – nieco ponad jedną trzecią (wzrost o 10,1%).

Działalność związana z finansowaniem zakupu pojazdów użytkowych również wykazywała kontynuację pozytywnego trendu. Wartość kredytów na zakup nowego samochodu zwiększyła się o 11,1%, zaś na zakup auta używanego – o 13,3%. Wzrost, wynoszący 10,3%, zaobserwowano także w kategorii innych pojazdów (motocykle, przyczepy kempingowe itp.). Wartość kredytów na zakup nowych aut dla firm powiększyła się w 2016 roku o 6,6% i był to wzrost niższy niż w 2015. Wartość kredytów na zakup samochodów używanych dla firm wzrosła zaś zaledwie o 1,2%. Istotnie zwiększyła się za to wartość kredytów na zakup pojazdów dostawczych – o 10,6%.

Według dostarczonych danych, w roku 2016 niemal wszystkie państwa członkowskie Eurofinas doświadczyły kontynuacji tendencji wzrostowej. W większości ankietowanych krajów zanotowano dwucyfrową wartość wzrostu nowo uruchomionych kredytów konsumenckich, przy czym na rynku portugalskim i holenderskim wzrosty te osiągnęły prawie 20%. Wzrosty na rynku francuskim były nieco mniej wyraźne w porównaniu z innymi istotnymi rynkami, takimi jak Niemcy, Włochy czy Wielka Brytania, gdzie widoczna jest kontynuacja pozytywnych trendów. Szwecja i Litwa były zaś jedynymi krajami, które doświadczyły spadków w zakresie sprzedaży kredytów konsumenckich.

­– Rosnąca sprzedaż kredytów konsumenckich w 2016 roku była spowodowana silnym wzrostem konsumpcji, przyczyniającym się do zwiększenia wskaźnika PKB krajów europejskich. Tendencja wzrostowa była szczególnie widoczna w obszarze kredytów gotówkowych, samochodowych oraz odnawialnych – twierdzi Valentino Ghelli, Prezes Eurofinas. ­– W 2017 roku możemy jednak spodziewać się nieznacznej zmiany poziomu konsumpcji, spowodowanej wyższą inflacją oraz wzrostu PKB, wynoszącego według prognoz Komisji Europejskiej 1,9% w krajach UE i 1,7% w krajach strefy euro. Dobra passa sektora wydaje się w tym roku być możliwa do utrzymania, jednak instytucje udzielające kredytów konsumenckich powinny pozostać czujne. O ile spadek bezrobocia jest bowiem dobrym sygnałem do wzrostu konsumpcji, to spadek siły nabywczej i ryzyka, wynikające z politycznej niepewności, mogą mieć wpływ na ich przyszłą działalność.

***

* EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations) jest jedną z najstarszych federacji reprezentujących dostawców usług finansowych w Europie – została powołana do życia w 1963 roku. Obecnie EUROFINAS zrzesza 19 organizacji skupiających dostawców usług finansowych, m.in. banki i instytucje pożyczkowe z 18 państw. EUROFINAS jest Członkiem European Banking Industty Committee (EBIC) oraz Centre for European Policy Studies (CEPS), a także uznanym partnerem instytucji Europejskich, takich jak Parlament Europejski, Komisja Europejska oraz Rada UE. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce przystąpiła do EUROFINAS w 2006 roku i od tego czasu bierze aktywny udział w kreowaniu relacji z europejskimi interesariuszami rynku usług finansowych.