Aktualności Rzecznika i Komisji Etyki

Aktualności Rzecznika i Komisji Etyki

Powołany w marcu br. Zespół Roboczy ds. Przeglądu Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych, pod kierunkiem Rzecznika Etyki, przygotował projekt zaktualizowanej III księgi ZDP zarządzania wierzytelnościami. Projekt w czerwcu i lipcu został skonsultowany z członkami ZPF. Wkrótce projekt III księgi zostanie przedstawiony kluczowym interesariuszom zewnętrznym.


Dobiegł końca audyt etyczny za 2021 r. Przedmiotem audytu prowadzonego przez Komisję Etyki są praktyki biznesowe wszystkich członków Związku Przedsiębiorstw Finansowych. Przeprowadzenie audytu stanowi obowiązek każdego członka ZPF, a jego pozytywny wynik zostaje potwierdzony certyfikatem audytu etycznego.


Komisja Etyki zakończyła przegląd stron internetowych członków Związku pod kątem identyfikacji etycznej, w tym członkostwa w ZPF, promocji Rzecznika Etyki i Komisji Etyki i Zasad Dobrych Praktyk oraz umieszczania na stronie internetowej informacji o postępowaniach skargowych przez Rzecznikiem i Komisją Etyki ZPF. Wyniki przeglądu zostały ogłoszone podczas XXII Walnego Zebrania Członków Związku Przedsiębiorstw Finansowych. Nagrodzonym członkom składamy serdeczne gratulacje!


Program etyczny ZPF jest przedmiotem ciągłego doskonalenia, czego wyrazem są ostatnie zmiany w Regulaminie Komisji Etyki i Rzecznika Etyki, przyjęte przez członków Związku podczas XXII Walnego Zebrania. Zmiany mają na celu usprawnienie i zwiększenie efektywności prac organów ZPF w zakresie postępowań związanych z podejrzeniem naruszenia ZDP przez Członków Związku. Doprecyzowano m.in. sposoby prowadzenia postępowań w I i II instancji oraz postepowanie w przypadku najpoważniejszych naruszeń ZDP. Po więcej szczegółów odsyłamy do nowego Regulaminu, który zostanie upubliczniony niezwłocznie po rejestracji zmian w Statucie ZPF przez właściwy sąd.