Aktualności Rzecznika i Komisji Etyki

Aktualności Rzecznika i Komisji Etyki

Komisja Etyki zakończyła przegląd stron internetowych członków Związku pod kątem identyfikacji etycznej, w tym członkostwa w ZPF, promocji Komisji Etyki i Zasad Dobrych Praktyk oraz umieszczania na stronie internetowej informacji o postępowaniach skargowych przez Rzecznikiem i Komisją Etyki ZPF. Wyniki przeglądu zostaną ogłoszone podczas XXIII Walnego Zebrania Członków Związku Przedsiębiorstw Finansowych.

———————————–

Projekty Zasad Dobrych Praktyk Sprzedających Produkty Kredytowe (II księga ZDP) oraz Zasad Dobrych Praktyk Zarządzania Wierzytelnościami (III księga ZDP) będą przedmiotem głosowania podczas Walnego Zebrania członków Związku celem przyjęcia do stosowania w praktykach biznesowych.