Aktualności Rzecznika Etyki i Komisji Etyki

Aktualności Rzecznika Etyki i Komisji Etyki

Od 1 września obowiązują znowelizowane Zasady Dobrych Praktyk ZPF. Nowelizacja uchwalona podczas Walnego Zebrania Członków w czerwcu 2020 r. objęła przede wszystkim rozszerzenie Zasad o Dobre Praktyki Kredytowania Ratalnego w Ramach Sprzedaży Bezpośredniej. Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami na stronie zpf.pl w zakładce etyka.

__________________________

1 października 2020 r. Rzecznik Etyki reprezentował ZPF podczas Gali III Powiatowego Konkursu Wiedzy o Prawach Konsumenta. Konkurs dotyczący systemu ochrony konsumenta i adresowany dla uczniów szkół średnich jest bodaj jedynym tego typu wydarzeniem w Polsce. Obecni byli m.in. przedstawiciele Europejskiego Centrum Konsumenckiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Rzecznika Praw Pacjenta. Organizatorom życzymy rozwoju bardzo cennej inicjatywy, a laureatom serdecznie gratulujemy!

__________________________

W październiku 2020 r. Rzecznik Etyki kontynuował rozmowy ze Stowarzyszeniem Aquila. Planowane są m.in. warsztaty dotyczące programu etycznego ZPF dla pracowników Stowarzyszenia. Jest to kolejna organizacja konsumencka, z którą ZPF podjął współpracę w ramach rozwoju dobrych praktyk w branży finansowej.

__________________________

Komisja Etyki rozpoczęła przygotowania do realizacji corocznego audytu etycznego, który rozpocznie się z początkiem 2020 r. Aktualizacji podlegają m.in. wzory ankiet audytu w związku nieustannym procesem doskonalenia Zasad Dobrych Praktyk i ostatnimi zmianami. Komisja przygotowuje się również do corocznej oceny stron internetowych członków Związku.

__________________________

Podczas XI Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami, który odbył się w dniach 16-17 listopada 2020 r., istotne miejsce zajęła tematyka standardów obowiązujących w branży. Zarówno nasi członkowie, jak i przedstawiciele instytucji publicznych wielokrotnie akcentowali potrzebę proaktywnego zaangażowania biznesu w odpowiedzialne kształtowanie praktyk rynkowych, m.in. poprzez samoregulację. Jako Rzecznik Etyki i Komisja Etyki cieszymy się, że odpowiedzialność biznesowa jest tak ważna dla członków naszego Związku.

__________________________

Udział skarg wpływających do Komisji Etyki na przedsiębiorstwa z branży pożyczkowej na przestrzeni ostatnich miesięcy wyraźnie wzrósł. Niepokojące są zwłaszcza sygnały, dotyczące misselingu produktów i usług dodatkowych. Te ostatnie bywają oferowane w sposób nieprzejrzysty dla konsumentów podczas sprzedaży produktów pożyczkowych. Komisja Etyki i Rzecznik Etyki przypominają, że Zasady Dobrych Praktyk nakazują Członkom zapewnienie jasnej i rzetelnej informacji o oferowanych produktach i usługach oraz ich kosztach. Komisja i Rzecznik zachęcają zatem Państwa do przyjrzenia się procedurom sprzedaży produktów i usług dodatkowych oraz do zadbania o wysokie kompetencje sprzedawców w zakresie zrozumiałego i rzetelnego przedstawiania ofert.