Aktywność polskich gospodarstw domowych na rynku kart kredytowych

Aktywność polskich gospodarstw domowych na rynku kart kredytowych

Raport porusza problematykę korzystania z kart kredytowych przez polskie gospodarstwa domowe – z jednej strony opisując teoretyczne podstawy korzystania z tego instrumentu przez gospodarstwa domowe, a z drugiej strony, koncentruje się na wynikach badań, opisujących zachowania gospodarstw domowych na rynku kart na przestrzeni sześciu lat. Głównym źródłem danych, które posłużyły autorowi raportu, są wyniki badań KPF i IRG SGH dotyczących zachowań gospodarstw domowych na rynku consumer finance, jako dodatkowe źródło służyły też dane NBP oraz dane Eurostatu, dotyczące rynku kart kredytowych.