ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych uhonorowana tytułem Etyczna Firma 2015

Firma ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych, Członek KPF, uzyskała tytuł Etycznej Firmy 2015 w konkursie Pulsu Biznesu i PwC za działania na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej na etyce i zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu.

Laureaci wyłonieni zostali za pomocą ankiety badającej zagadnienia z obszaru zarządzania etyką w firmie, takich jak: struktura programu zarządzania etyką, odpowiedzialność w ramach programu zarządzania etyką, nadzór najwyższej kadry kierowniczej nad programem, system zgłaszania nieprawidłowości oraz sposoby ich weryfikacji, szkolenia i komunikacja, ład korporacyjny, reputacja, przywództwo oraz zarządzanie ryzykiem nadużyć.

ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych to profesjonalna organizacja doradztwa finansowego, która posiada oddziały na terenie całej Polski. Z organizacją współpracuje ponad 500 spółdzielców i doradców. Jej partnerami biznesowymi są wszystkie najważniejsze banki w kraju. Spółdzielnia powstała w 2010 r., jako alternatywne dla korporacji miejsce pracy dla doświadczonych doradców kredytowych. Formuła spółdzielni gwarantuje Członkom współwłasność i współdecydowanie o kierunkach działania Spółdzielni.  ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych jest organizacją, która przywiązuje dużą wagę do tego, aby być firmą odpowiedzialną społecznie i rozwijającą się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Od 2012 r. firma jest Członkiem KPF, czynnie angażując się w samorządowy program etyczny. ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych jest także pomysłodawcą i współorganizatorem Konferencji NieNieOdpowiedzialni, propagującej zrównoważony rozwój, etykę i odpowiedzialność w branży finansowej.