Badanie Nadużyć Gospodarczych 2013

Badanie Nadużyć Gospodarczych 2013

W maju 2013 roku Ernst & Young opublikowało raport z 13 edycji Badania nadużyć gospodarczych, pt. Biznes na polu minowym? Nadużycia w czasach zwiększonego ryzyka. Badanie Nadużyć Gospodarczych 2013. Raport sporządzono na podstawie opinii 3 tysięcy pracowników kadry zarządzającej w korporacjach 36 krajów Europy Wschodniej, Bliskiego Wschodu, Indii i Afryki. W załączeniu prezentujemy Państwu pełny raport z tego badania w języku polskim, a także prezentację z najważniejszymi wynikami, która pokazuje sytuację w Polsce na tle innych krajów.

Główne wnioski płynące z polskiej części raportu to:

– Wzrasta presja na firmy, menedżerów i pracowników (dotyczy to zarówno wykazywania dobrych wyników finansowych jak i oszczędności kosztowych)
– Rośnie liczba manipulacji finansowych. Jedna piąta badanych pracowników w Polsce zna takie przypadki z własnych firm.
– Problem korupcji w biznesie jest powszechny (tak uważa w Polsce 60% badanych osób). Istnieje duża grupa pracowników akceptujących praktyki korupcyjne do zdobywania kontraktów. Blisko 40% polskich pracowników dopuszcza takie zachowania, jeśli pomoże to ich firmie przetrwać spowolnienie ekonomiczne
– Jakość programów antykorupcyjnych firm w Polsce jest jedna z najsłabszych spośród wszystkich krajów biorących udział w badaniu. Tylko 40% firm posiada politykę antykorupcyjną, 23% szkoli w jej zakresie swoich pracowników, a 18% stosuje sankcje za naruszenie zasad polityki.
– Istnieje duża różnica w postrzeganiu jakości programów antykorupcyjnych przez menedżerów i zwykłych pracowników (pracownicy są o wiele bardziej krytyczni).

Pliki do pobrania:

Raport z badania (prezentujący zarówno wyniki zbiorcze oraz dla poszczególnych krajów)

Podsumowanie raportu

Prezentacja polskich wyników