Szkolenie „Alternatywne spółki inwestycyjne (ASI)”

Szkolenie „Alternatywne spółki inwestycyjne (ASI)”

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz ALTO Advisory serdecznie zapraszają na szkolenie „Alternatywne spółki inwestycyjne (ASI).”

Termin warsztatów: 12 czerwca 2019 r .

Miejsce spotkania: WARSZAWA

REJESTRACJA

Warsztaty są dostępne tylko dla Członków KPF.

Ilość miejsc jest ograniczona ze względu na warsztatową formułę wydarzenia.

Rejestracja jest otwarta do wyczerpania limitu miejsc lub do 7 czerwca 2019 r.

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA.

Regulamin
1.Organizatorem wydarzenia jest Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców z siedzibą w Gdańsku, ul. Długie Pobrzeże 30, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy pod numerem 0000060999, NIP: 583 26 53 502
2.Warunkiem udziału w Warsztatach jest:
a. Zgłoszenie Uczestnictwa w Warsztatach za pośrednictwem formularza rejestracyjnego online.
b. Wniesie opłaty. Opłaty należy dokonać najpóźniej na 2 dni przed planowaną datą wydarzenia. Rachunek bankowy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce prowadzony jest przez Santander Bank Polska S.A., numer konta: 30 1500 1171 1217 0002 9569 0000.
c. Zgłoszenie Uczestnictwa w Warsztatach za pośrednictwem formularza rejestracyjnego stanowi jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu oraz jest dla Uczestnika wiążące i stanowi zobowiązanie do uiszczenia opłaty za udział w Warsztatach wymagalne od dnia wysłania formularza rejestracyjnego.
d. Faktura VAT jest wystawiana 30 dni przed planowaną datą wydarzenia. lub uczestnik otrzymuję ją po uiszczeniu opłaty za udział w Warsztatach.
e. Ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa w Warsztatach upływa 7 czerwca 2019 r.
f. Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa przed wystawieniem Faktury VAT, uiszczona opłata jest wówczas zwracana w 100%.
g. Po wystawieniu Faktury VAT jest tylko możliwa włączenie zmiana uczestnika. Zmiany uczestnika należy dokonać pisemnie. Informację należy przesłać drogą mailową na adres konferencje@zpf.pl podając nowe dane uczestnika.

Regulamin

Kontakt:
Sandra Smętek
Manager Projektów
tel. 58 302 92 05
email: ssmetek@zpf.pl