Szkolenie “Alternatywne spółki inwestycyjne (ASI)”

17/05/2019

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz ALTO Advisory serdecznie zapraszają na szkolenie “Alternatywne spółki inwestycyjne (ASI)”.

 

Termin warsztatów: 12 czerwca 2019 r .

Miejsce spotkania: WARSZAWA

 

REJESTRACJA

Warsztaty są dostępne tylko dla Członków KPF.

Ilość miejsc jest ograniczona ze względu na warsztatową formułę wydarzenia.

Rejestracja jest otwarta do wyczerpania limitu miejsc lub do 7 czerwca 2019 r.

  Dane do Faktury VAT

  Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej.

  WARUNKI UDZIAŁU

  Podane za pośrednictwem formularza dane osobowe przetwarzane będą przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców w celach związanych z zawarciem umowy oraz organizacją udziału w wydarzeniu (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez KPF, w tym prawa przysługujące uczestnikowi, określa Regulamin.


  Przesłanie formularza rejestracyjnego przez osobę trzecią dokonującą zgłoszenia jest jednoznaczne z oświadczeniem, że dane uczestnika zostały podane w oparciu o jego zgodę.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców w celach związanych z przekazywaniem informacji o zbliżających się wydarzeniach.

  Uwagi

  Skąd się Państwo dowiedzieli o Szkoleniu

  Pytanie weryfikacyjne - proszę o podanie prawidłowej wartości:

   

  Regulamin
  1.Organizatorem wydarzenia jest Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców z siedzibą w Gdańsku, ul. Długie Pobrzeże 30, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy pod numerem 0000060999, NIP: 583 26 53 502
  2.Warunkiem udziału w Warsztatach jest:
  a. Zgłoszenie Uczestnictwa w Warsztatach za pośrednictwem formularza rejestracyjnego online.
  b. Wniesie opłaty. Opłaty należy dokonać najpóźniej na 2 dni przed planowaną datą wydarzenia. Rachunek bankowy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce prowadzony jest przez Santander Bank Polska S.A., numer konta: 30 1500 1171 1217 0002 9569 0000.
  c. Zgłoszenie Uczestnictwa w Warsztatach za pośrednictwem formularza rejestracyjnego stanowi jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu oraz jest dla Uczestnika wiążące i stanowi zobowiązanie do uiszczenia opłaty za udział w Warsztatach wymagalne od dnia wysłania formularza rejestracyjnego.
  d. Faktura VAT jest wystawiana 30 dni przed planowaną datą wydarzenia. lub uczestnik otrzymuję ją po uiszczeniu opłaty za udział w Warsztatach.
  e. Ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa w Warsztatach upływa 7 czerwca 2019 r.
  f. Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa przed wystawieniem Faktury VAT, uiszczona opłata jest wówczas zwracana w 100%.
  g. Po wystawieniu Faktury VAT jest tylko możliwa włączenie zmiana uczestnika. Zmiany uczestnika należy dokonać pisemnie. Informację należy przesłać drogą mailową na adres konferencje@zpf.pl podając nowe dane uczestnika.

  Regulamin

   

  Kontakt:
  Sandra Smętek
  Manager Projektów
  tel. 58 302 92 05
  email: ssmetek@zpf.pl