Brunch podatkowy: Czy i jak zmiany w otoczeniu podatkowym wpłyną na branżę windykacyjną?

Brunch podatkowy: Czy i jak zmiany w otoczeniu podatkowym wpłyną na branżę windykacyjną?

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Crido Taxland serdecznie zapraszają do udziału w brunchu podatkowym: Czy i jak zmiany w otoczeniu podatkowym wpłyną na branżę windykacyjną?

Termin warsztatów: 13 grudnia 2017 r ., godz. 10.00 – 14.00

Miejsce spotkania: WARSZAWA

Uczestnicy: Warsztaty dedykowane są wierzycielom pierwotnym i wtórnym.

Ilość miejsc jest ograniczona ze względu na warsztatową formułę wydarzenia.

Rejestracja jest otwarta do wyczerpania limitu miejsc lub do 6 grudnia 2017 r.

REJESTRACJA

Rejestracja została zamknięta.

Regulamin
1.Organizatorem wydarzenia jest Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców z siedzibą w Gdańsku, ul. Długie Pobrzeże 30, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy pod numerem 0000060999, NIP: 583 26 53 502
2.Warunkiem udziału w Kongresie jest:
a. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kongresie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego online.
b. Wniesie opłaty. Opłaty należy dokonać najpóźniej na 2 dni przed planowaną datą wydarzenia. Rachunek bankowy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce prowadzony jest przez Bank Zachodni WBK S.A. 20 Oddział w Gdańsku, numer konta: 30 1500 1171 1217 0002 9569 0000.
c. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kongresie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego stanowi jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu oraz jest dla Uczestnika wiążące i stanowi zobowiązanie do uiszczenia opłaty za udział w Konferencji wymagalne od dnia wysłania formularza rejestracyjnego.
d. Uczestnik po uiszczeniu opłaty za udział w Kongresie otrzyma wystawiony zgodnie z obowiązującymi przepisami rachunek księgowy. Rachunek księgowy jest wystawiany 30 dni przed planowaną datą wydarzenia.
e. Ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa w Kongresie/Konferencji upływa na 2 dni przed planowaną datą wydarzenia.
f. Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa do 30 dni przed planowaną datą wydarzenia, uiszczona opłata jest zwracana w 100%.
g. Na 3O dni do daty wydarzenia jest tylko możliwa włączenie zmiana uczestnika. Zmiany uczestnika należy dokonać pisemnie. Informację należy przesłać drogą mailową na adres konferencje@zpf.pl podając nowe dane uczestnika.

Regulamin

Kontakt:
Sandra Smętek
Manager Projektów
tel. 58 302 92 05
email: ssmetek@zpf.pl