Cashless Congress – 15–16 września 2020

Cashless Congress – 15–16 września 2020

Cashless Congress łączy środowiska nauki, biznesu i administracji publicznej, poprzez wymianę poglądów na tematy interesujące dla branży – dotyczące zmian prawnych, nowych trendów produktowych, innowacyjnych rozwiązań technicznych, aktywności na rzecz płatności bezgotówkowych. Cashless Congress porusza sprawy mające wpływ na przyszłość rynku płatności bezgotówkowych. W gronie prelegentów przedstawiciele m.in. Unii Europejskiej, administracji publicznej, a przede wszystkim biznesu. Wśród tematów poruszanych podczas wydarzenia m.in zagadnienia potrzeb polskiej gospodarki i społeczeństwa w dobie transformacji cyfrowej, wpływy płatności bezgotówkowych na ograniczanie szarej strefy, narzędzi zdalnego potwierdzania tożsamości, itp.

Więcej informacji i rejestracja: www.cashlesscongress.pl


ORGANIZATOR:
Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB)  – inicjator przedsięwzięć mających na celu zwiększanie dynamiki rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce. Identyfikacja barier rozwoju rynku, szukanie rozwiązań ograniczających bariery oraz proponowanie kierunków zrównoważonego rozwoju to jedne z najważniejszych zadań FROB. Działania podejmowane w obszarach: informacyjno-edukacyjnym, legislacyjnym oraz analitycznym pozwalają wskazywać korzyści dla przedsiębiorców i zrzeszających ich organizacji, administracji rządowej i instytucji nadzoru finansowego, organizacji płatniczych, banków oraz agentów rozliczeniowych. Zdaniem FROB, konsumenci będący użytkownikami elektronicznych instrumentów płatniczych powinni być głównymi beneficjentami korzyści wynikających z rozwoju polskiego rynku płatności bezgotówkowych.