Cashless Poland Forum

Cashless Poland Forum

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych objęła patronatem merytorycznym Cashless Poland Forum, którego tematem wiodącym będzie „Obrót bezgotówkowy – realia i fikcje”.

Rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce pozostaje od wielu lat przedmiotem zainteresowania i działania wielu firm i organizacji, w tym  od 10 lat stanowi główne zadanie społecznej Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności.

Obecnie nastał dobry czas dla takich działań, czego przejawem jest m.in. powstanie w 2016 r. rządowego programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Jego istotną częścią jest nadanie wzrostowi obrotu bezgotówkowego w Polsce rangi zadania strategicznego i priorytetowego. Ale sukces tego działania w dużym stopniu zależy od zrozumienia przez Polaków oraz działające w naszym kraju  organy administracji centralnej i samorządowej, a także liczne firmy i instytucje publiczne istoty obrotu bezgotówkowego. Dlatego tak istotne są działania edukacyjne i promocyjne dotyczące tej tematyki.

W 2016 roku, w ramach europejskiej akcji „No Cash Day”  i jej polskiego odpowiednika „Dnia Bez Płacenia Gotówką”, odbyła się w Warszawie pierwsza konferencja poświęcona tej tematyce. Poczynając od tego roku organizatorzy chcą nadać temu spotkaniu fachowców zajmujących się obrotem bezgotówkowym charakter cykliczny – w tym celu powołują do życia specjalistyczne „Forum Cashless Poland”. Mają oni nadzieję, że konferencja pod tym tytułem stanie się okazją dla  corocznej  wymiany doświadczeń, prezentacją ciekawych pomysłów i miejscem ożywionych dyskusji wyznaczających kierunki dalszego rozwoju i funkcjonowania obrotu bezgotówkowego przede wszystkim w naszym własnym kraju.

Wiodącym tematem tegorocznego  Forum jest „Obrót bezgotówkowy – realia i fikcje”. Realia, czyli faktyczne zmiany obserwowane i postulowane w odniesieniu do równouprawnienia w Polsce obrotu gotówkowego i bezgotówkowego. A fikcje – czyli krążące w społeczeństwie i gospodarce nie zawsze prawdziwe opinie na temat obrotu bezgotówkowego czy trudne do szybkiego wdrożenia w życie idee społeczeństwa bezgotówkowego.

Specjalistom „Forum Cashless Poland” pozwoli przedyskutować ważne i aktualne kwestie, a środowiskom klientów i akceptantów przyniesie kolejne argumenty za dalszym umacnianiem obrotu bezgotówkowego.

Termin konferencji: 18 października 2017 r.

Miejsce konferencji: „Polonia Palace Hotel” w Warszawie, Al. Jerozolimskie 45

Szczegółowe informacje, agenda oraz zapisy na: cashlessforumpoland.pl