CESSIO potwierdza wysokie standardy sprzedaży wierzytelności

CESSIO potwierdza wysokie standardy sprzedaży wierzytelności

Wartość nominalna wierzytelności, obsługiwanych przez firmy nimi zarządzające i zrzeszone w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w okresie niespełna 5 lat wzrosła niemal 3-krotnie, z 20,5 mld PLN na koniec 2010 roku do ponad 58 mld PLN w 2015. Dynamicznemu rozwojowi rynku, opisywanemu w cyklicznym raporcie KPF „Wielkość polskiego rynku wierzytelności”, towarzyszy nieustanne podnoszenie standardów organizacji przetargów na sprzedaż portfeli wierzytelności. Nagroda CESSIO, której pomysłodawcą jest KPF, pomyślana została jako wyróżnienie, potwierdzające, że jej Laureaci stosują najwyższe standardy organizacji przetargów na sprzedaż wierzytelności. Uhonorowanych wyróżnieniem CESSIO poznamy podczas VI Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami.

KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PRZETARGU

Wierzycieli pierwotnych, organizujących przetargi na sprzedaż wierzytelności, oceniają podmioty zarządzające wierzytelnościami, które w tych przetargach w okresie od 1 lipca 2014 do 30 czerwca 2015 roku uczestniczyły. Ocenie podlegają wszystkie etapy tego procesu: począwszy od organizacji przetargu, przez wycenę wierzytelności, projekt umowy sprzedaży, a kończąc na obsłudze posprzedażowej. Cztery, bardzo precyzyjnie określone kryteria, oprócz których istotne znaczenie mają ponadto przejrzystość oferty oraz jej kompleksowość. Funkcją Lauru CESSIO jest promowanie najlepszych praktyk na szeroko rozumianym rynku zarządzania wierzytelnościami w postaci wysokich standardów przetargowych. – W efekcie takich działań proces organizacji przetargów nie tylko prowadzi do sfinalizowania umowy cesji wierzytelności, ale przede wszystkim do ich sprawniejszego przebiegu, z korzyścią dla obu stron kontraktu – zbywcy i nabywcy – uważa Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.

grafika-cessio2015

Wyróżnienie CESSIO przyznawane jest w dwóch kategoriach: sektor bankowy i sektor niebankowy – w tym drugim przypadku wierzyciele wtórni mogą głosować na spółki między innymi z branż telekomunikacyjnej, leasingowej, ubezpieczeniowej, dostawców usług masowych. Rolą ustanowionego przed dwoma laty Laur CESSIO, oprócz propagowania najlepszych praktyk rynkowych w zakresie organizacji przetargów, jest również wzmacnianie zaufania między wierzycielami pierwotnymi i wtórnymi, zwłaszcza w sytuacji, w której w dochodzi do transakcji sprzedaży portfeli wierzytelności o dużej wartości nominalnej. W konsekwencji CESSIO sprzyja tworzeniu długoterminowych, efektywnych relacji między partnerami biznesowymi.

Biorąc pod uwagę perspektywę ostatnich 2-3 lat, dostrzegam wyraźnie poprawiającą się jakość procesów sprzedaży wierzytelności, wzrost profesjonalizmu branży i dbałość o jakość przeprowadzanych przetargów oraz współpracy pomiędzy zbywcami oraz inwestorami. Inwestorzy są również coraz częściej postrzegani przez wierzycieli pierwotnych, jako równorzędni partnerzy biznesowi, z którymi coraz częściej podejmują długoterminowa współpracę strategiczną – przyznaje Bożena Graczyk z firmy doradczej KPMG, sprawującej merytoryczny nadzór nad przebiegiem głosowania, a zarazem Członkini Kapituły Lauru CESSIO.

ZASADY DOBRYCH PRAKTYK PROCESU SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI

KPF, zrzeszająca zarówno banki i ubezpieczycieli, jak i liderów rynku wierzytelności, wraz ze Związkiem Banków Polskich, zainicjowała projekt sformalizowania całego procesu sprzedaży wierzytelności, w efekcie czego powstały Zasady Dobrych Praktyk Procesu Sprzedaży Wierzytelności. Dokument, który obecnie znajduje się w fazie konsultacji wśród interesariuszy, precyzuje jego przebieg, określając szczegółowo w postaci dobrych praktyk wysokie standardy postępowania w tym zakresie.

Tworzenie standardów i dobrych praktyk jest jednym z przejawów dojrzewania rynku zarządzania wierzytelnościami. Jest to szczególnie istotne dla banków, gdyż to one instytucjami, „lubiącymi” procedury. To stanowi gwarancję bezpieczeństwa ich działania. Strukturyzowanie rynku ma też ważne znaczenie dla zarządzania efektywnością transakcji. Dzięki temu rynek wierzytelności staje się bardziej transparentny i łatwiej znaleźć dobrego partnera i optymalną cenę. Nagroda CESSIO jest jednym z ważnych elementów tego procesu. Bycie zauważonym i wyróżnionym przez Kapitułę oznacza, że bank jest aktywnym kreatorem tego młodego i dynamicznie rozwijającego się rynku – zauważa drMieczysław Groszek, Wiceprezes Zarządu Związku Banków Polskich.

W 2014 wierzyciele wtórni najwyżej ocenili jakość przetargów organizowanych przez Credit Agricole S.A., Alior Bank S.A. oraz Bank Handlowy w Warszawie S.A., natomiast w kategorii „sektor niebankowy” wyróżnienie odebrali przedstawiciele operatora telekomunikacyjnego, spółki Polkomtel Sp. z o.o., a także P4 Sp. z o.o. i Orange Polska S.A.

Laureatów trzeciej edycji CESSIO 2015 poznamy podczas VI Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami, największego projektu międzybranżowego, który KPF zaplanowała na 16 i 17 listopada w Warszawie. Projekt ten gromadzi kadrę zarządzającą wielu sektorów gospodarki, w tym wierzycieli pierwotnych i wtórnych.