Co nas czeka podczas tegorocznego Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami?

Co nas czeka podczas tegorocznego Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami?

W dniach 19-20 listopada 2018 r., w Hotelu Marriott, w Warszawie, odbędzie się IX Kongres Zarządzania Wierzytelnościami (KZW). To cykliczne wydarzenie, organizowane przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, wpisało się na stałe w kalendarz projektów w tym obszarze i jest aktualnie największym projektem konferencyjnym dla tej branży. Od tegorocznej jego edycji i przez najbliższe lata, Kongres będzie powstawał we współpracy z firmą doradczą PwC, która wnosi do tego projektu znakomitą ekspertyzę, wzmacniając wyjątkowy, merytoryczny jego charakter.

Kongres Zarządzania Wierzytelnościami jest miejscem spotkania oraz otwartej dyskusji na najbardziej aktualne kwestie dotyczące stanu i perspektyw sektora zarządzania wierzytelnościami. Jednocześnie to wydarzenie skupiające zainteresowanie szerokiego grona interesariuszy tego rynku, w tym wierzycieli pierwotnych ze wszystkich najważniejszych sektorów rynku finansowego i niefinansowego, wierzycieli wtórnych, przedstawicieli wysokich urzędów, funduszy inwestycyjnych, środowiska naukowego i akademickiego, komorniczego i organizacji konsumenckich, a także usług komplementarnych i wspierających praktykę i procesy windykacyjne.

13 września 2018 r., w siedzibie PwC, odbyło się spotkanie Rady Programowej IX Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami. Trzygodzinna dyskusja w gronie doświadczonych menedżerów i znakomitych ekspertów, moderowana przez dra Mirosława Bieszki, Doradcę Ekonomicznego KPF oraz Roberta Jurkiewicza i Katarzynę Urbańską z PwC, pozwoliła na zewidencjonowanie i opisanie najważniejszych merytorycznie kwestii, problemów i tendencji charakteryzujących ten rynek, które obejmować będzie agenda kongresu.

Jednym z celów debaty kongresowej będzie wypracowanie rekomendacji dotyczących tego, jak nie dopuścić w przyszłości do podobnej sytuacji, w jakiej branża i cały rynek zarządzania wierzytelnościami znajduje się dziś. Obecnie boryka się bowiem z problemem erozji zaufania, trudnościami w pozyskaniu kapitału oraz obawami o wprowadzenie nowych regulacji (pozytywnych i negatywnych). Reprezentując organizatora tego wydarzenia jestem przekonany, że program kongresu, opracowany we współpracy z firmą PwC, która jest jego wyłącznym partnerem merytorycznym, będzie niezwykle interesujący i pożyteczny z punktu widzenia wszystkich interesariuszy tego rynku w Polsce – powiedział dr Mirosław A. Bieszki, Doradca Ekonomiczny KPF i jeden z liderów projektu.

Członkowie Rady wspólnie ustalili główne obszary tematyczne, które będą poruszone podczas IX edycji Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami. Są to:

 • polski rynek zarządzania wierzytelnościami na podstawie raportu KPF,
 • wartość dodana zarządzania wierzytelnościami w gospodarce,
 • jak daleko jesteśmy od krachu – skutki ewentualnego kryzysu dla branży zarządzania wierzytelnościami,
 • portret firmy zarządzającej wierzytelnościami z perspektywy mediów – prezentacja wyników analizy
 • co zrobić, aby odzyskać zaufanie – perspektywa inwestorów,
 • regulacje polskie i europejskie – otoczenie sektora i ich wpływ na procesy operacyjne,
 • skutki społeczne, ekonomiczne, gospodarcze, budżetowe niewywiązywania się ze zobowiązań – analiza PwC,
 • jednolite wyceny aktywów w sektorze zarządzania wierzytelnościami – wpływ na skuteczność pozyskania kapitału,
 • prezentacja Kampanii Edukacyjnej „Windykacja Jasna Sprawa”.

W trakcie Kongresu tradycyjnie już będzie również uroczyście wręczany, z udziałem Kapituły tego projektu, Laur Cessio, nagradzający dobre praktyki instytucji organizujących przetargi na sprzedaż wierzytelności, a także firm przystępujących do tych przetargów oraz prowadzących windykację na zlecenie.

Członkowie Rady Programowej IX Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami:

 • Jerzy Bańka, ZBP
 • Mirosław Bieszki, KPF
 • Krzysztof Borusowski, Best S.A.
 • Krzysztof Dziubiński, DM Navigator
 • Michał Grams, TogetherData
 • Sławomir Grzelczak, BIK
 • Michał Handzlik, Vindix
 • Magdalena Janocka Trelak, Kruk
 • Robert Jurkiewicz, PwC
 • Wojciech Kuryłek, PKO BP
 • Adam Parfiniewicz, Ultimo
 • Leszek Pawłowicz, GAB
 • Karol Piętka, PRA Group
 • Maciej Szymański, Kredyt Inkaso
 • Katarzyna Urbańska, PwC.