CSR Financial Day 2019

CSR Financial Day 2019

10 kwietnia 2019 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbędzie się IV edycja Konferencji CSR Financial Day, podczas której zaplanowano 3 sesje tematyczne:

  • Działania społeczne banków w Polsce – sesja zamknięta prezentująca wyróżnione działania CSR w ramach konkursu na działania społeczne,
  • Edukacja konsumentów przez instytucje finansowe – regulacyjny obowiązek czy faktyczne działanie?,
  • Jak (od)budować reputację instytucji finansowych?

CSR Financial Day. Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych to konferencja naukowa organizowana cyklicznie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przez Studenckie Koło Naukowe Bankowości i Pośrednictwa Finansowego działające przy Katedrze Pieniądza i Bankowości. Pomysłodawcą konferencji i przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest prof. UEP dr hab. Krzysztof Waliszewski.

Tematyka konferencji poświęcona jest równocześnie praktyce funkcjonowania CSR w instytucjach bankowych, instytucjach pośrednictwa finansowego, doradztwa finansowego i instytucjach pożyczkowych. Wydarzenie gromadzi studentów, przedstawicieli świata nauki z różnych krajowych ośrodków akademickich i praktyków z banków, instytucji pożyczkowych, pośredników i doradców finansowych a także ich samorządów gospodarczych. Założeniem organizatorów jest konfrontacja instrumentów i celów działań społecznych w instytucjach finansowych wynikających z dorobku literatury z rzeczywistą ich realizacją.

W każdej edycji konferencji poruszane są różne, aktualne w danym czasie tematy jak np.: raportowanie społeczne w instytucjach finansowych, wzrost zastosowania nowoczesnych technologii w finansach i potencjalny wpływ tego procesu na społeczny wymiar instytucji finansowych. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji CSR Financial Day będą działania społeczne banków w Polsce. Szczegółowa agenda konferencji dostępna jest TUTAJ.

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych kolejny już raz objęła to wydarzenie partonatem merytorycznym.