Dr Artur A. Trzebiński mianowany Doradcą ds. ekonomicznych ZPF

Dr Artur A. Trzebiński mianowany Doradcą ds. ekonomicznych ZPF

Artur specjalizuje się w tematyce funduszy inwestycyjnych i analizach ekonomicznych dotyczących rynku finansowego. Ma ponad 10 letnie doświadczenie w pracy w bankowości i finansach, które pozwoliły mu na kontakt z produktami dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych.

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie finanse, pracuje również jako adiunkt w Katedrze Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest autorem szeregu publikacji na temat funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, m.in. „Publiczne fundusze nieruchomości w Polsce”, „Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce”. Z pasją łączy uczenie z praktyką gospodarczą. Jego ambicją jest opracowanie modelu predykcji stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych.

Gratulujemy!