Komisja Etyki

Informacja ogólna

Komisja Etyki została powołana w czerwcu 2005 roku przez Walne Zebranie Członków KPF. Komisja wybierana jest na dwuletnią kadencję. Obecna kadencja rozpoczęła się w czerwcu 2017 roku. Obecnie Komisja składa się z 12 osób. Głównym zadaniem, jakie zostało postawione przed Komisją jest stanie na straży przestrzegania Zasad Dobrych Praktyk przez zrzeszone przedsiębiorstwa. Nie jest to jednak jedyne zadanie stojące przed Komisją. Jest także organem opiniotwórczym, z którym konsultowane są wszelkiego rodzaju dokumenty (np. Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego) i publikacje (np. poradnik „Jak pożyczać pieniądze”) przygotowywane przez ZPF, lub w tworzeniu których ZPF bierze udział. Komisja odpowiedzialna jest również za opracowywanie zmian w wewnętrznych dokumentach Związku. Komisja realizuje swoje podstawowe zadanie poprzez rozpatrywanie skarg konsumenckich na działania członków ZPF naruszających Zasady Dobrych Praktyk.

 

Aktualny skład Komisji Etyki: przejdź do strony

 

DO POBRANIA:

Regulamin_Komisji_Etyki_i_Rzecznika_Etyki_18.06.2021.pdf

Regulamin Komisji Etyki i Rzecznika Etyki ZPF z dnia 18.06.2019 (pdf)

Materiał informacyjny o Komisji Etyki i Rzeczniku Etyki ZPF (pdf)

 

Kontakt:
etyka@zpf.pl