eurobank udostępnia nowy produkt inwestycyjny

15 września eurobank wprowadził do oferty Program Systematycznego Inwestowania „Mam plan: Inwestuję” – nowy produkt inwestycyjny, w ramach którego klient może nabywać jednostki subfunduszy Amundi bez opłaty manipulacyjnej.

Program Systematycznego Inwestowania „Mam plan: Inwestuję” to produkt stworzony z myślą o klientach zainteresowanych możliwością długoterminowego inwestowania nawet niewielkich pieniędzy – minimalna miesięczna kwota wpłaty to jedynie 50 zł, a łączna kwota wpłat w ciągu roku to minimum 600 zł. Należy otworzyć rejestr uczestnictwa w Programie oraz zlecić comiesięczne dopłaty do Programu z konta w eurobanku, a pieniądze inwestowane będą w wybrany lub wybrane przez klienta subfundusze Amundi. Klient może inwestować w jednostki siedmiu subfunduszy Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty o zróżnicowanych strategiach oraz sugerowanych okresach inwestycyjnych:

  • Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek
  • Amundi Akcyjny
  • Amundi Zrównoważony
  • Amundi Globalnych Perspektyw
  • Amundi Stabilnego Wzrostu
  • Amundi Obligacji
  • Amundi Płynnościowy

Co ważne, nie jest pobierana opłata za nabycie jednostek subfunduszy ani opłata za zmianę jednostek pomiędzy subfunduszami w ramach Programu.

Okres udziału w Programie Systematycznego Inwestowania „Mam plan – Inwestuję” jest nieokreślony. Klient może w dowolnej chwili dokonywać dopłat do subfunduszy oraz przenosić środki pomiędzy nimi – aktywnie reagując na sytuację na rynku. W przypadku wycofania środków w ciągu trzech pierwszych lat trwania Programu, klient poniesie opłatę za umorzenie jednostek.

W marcu do oferty eurobanku została wprowadzona natomiast Lokata z Funduszem „Kapitalny Duet”, w ramach której klient może nabyć jednostki wybranych subfunduszy Amundi bez pobrania opłaty manipulacyjnej oraz założyć 4–miesięczną lokatę o atrakcyjnym oprocentowaniu stałym 5% w skali roku. Minimalna kwota inwestycji to 5.000 zł, maksymalna – uzależniona jest od klienta. Połowa tych środków jest przeznaczana na lokatę, a pozostała część inwestowana jest w wybrany przez klienta jeden z pięciu subfunduszy Amundi Parasolowy FIO.