EUROFINAS chwali się dobrymi rezultatami na rynku kredytowym w roku 2017

EUROFINAS chwali się dobrymi rezultatami na rynku kredytowym w roku 2017

Miniony rok na rynku kredytów konsumpcyjnych należał do bardzo udanych. Wzrost dochodów oraz konsumpcji był charakterystyczny nie tylko dla polskich gospodarstw domowych. Opublikowane przez EUROFINAS* statystyki, dotyczące lokalnych rynków krajów zrzeszonych w tej instytucji, obrazują wzrost udzielonych kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych dla gospodarstw domowych. Co ważne, ich dynamika pozwoliła powrócić do wartości sprzed czasu kryzysu.

Według statystyk opracowanych przez EUROFINAS na podstawie danych, jakie dostarczyły krajowe instytucje zrzeszające firmy z sektora finansowego w 14 krajach, w tym w krajach spoza UE, jak Turcja i Norwegia, kredytowanie na cele konsumpcyjne wzrosło rok do roku o ponad 8%. Najbardziej spektakularny wzrost zanotowała Turcja, gdzie wartość udzielonych kredytów konsumpcyjnych wzrosła aż o 163%. Wysokie wskaźniki wzrostu w tej kategorii kredytów, zanotowane w Szwecji (wzrost o około 75%) oraz na Litwie (wzrost o 41%) dowodzą, w jak sprzyjających warunkach działały tamtejsze banki oraz instytucje finansowe w minionym roku. Jedynie dwa kraje – Czechy i Belgia – pokazały ujemną dynamikę kredytowania konsumpcji gospodarstw domowych, co nie oznaczało regresu w innych kategoriach kredytu.

Kredyty konsumpcyjne mają duże znaczenie dla popytu na dobra trwałe. Na rynku kredytów konsumpcyjnych w strefie euro wzrósł udział tych zaciąganych na średni i długi okres. Co istotne, w tej kategorii nastąpił przyrost obliga kredytowego w bankach, co oznacza, że wartość nowo udzielonych kredytów przekroczyła wartość tych spłacanych. Kredyt konsumpcyjny był wykorzystywany na zakupy mebli, sprzętu AGD oraz pojazdów mechanicznych.

Rosnący popyt na tym rynku wynikał ze zwiększającego się optymizmu w sektorze gospodarstw domowych, powodowanego dobrą koniunkturą, wyraźną poprawą na rynku pracy oraz niskimi stopami procentowymi. Duży wkład do tych pozytywnych tendencji wniósł Europejski Bank Centralny, który kontynuował politykę niskich stóp procentowych – wyjaśnia dr Mirosław A. Bieszki, Doradca ds. ekonomicznych Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Dobrą koniunkturę na rynku samochodowym – zarówno pod względem zakupu aut nowych, jak i używanych –  potwierdza wartość udzielonych kredytów na zakup samochodu do prywatnego użytku. W porównaniu do roku 2016 wzrosła ona o ponad 8%. Liderami wzrostu były nie tylko tradycyjnie kraje południa (Włochy, Hiszpania, Portugalia), ale i skandynawskie. W samej tylko w Szwecji członkowie EUROFINAS odnotowali wzrost aż o prawie 50%. Co ciekawe, dynamika wzrostu na rynku kredytów na zakup pojazdów używanych i nowych była zbliżona, wynosząc 7% na rynku samochodów nowych i 7,9% na rynku używanych.

Ważnymi wskaźnikami, pokazującymi nastawienie gospodarstw domowych do przyszłości, są dynamika i wartość kredytów na cele mieszkaniowe. Rezultaty osiągnięte przez instytucje działające na rynkach finansowych, na których obecny jest EUROFINAS, są również bardzo dobre, a wskaźniki dynamiki – wyższe o 11% od dynamiki kredytów na finansowanie zakupów konsumpcyjnych.

Przedstawione przez EUROFINAS wyniki wpisują się w ogólne trendy na rynku kredytów konsumpcyjnych na obszarze Unii Europejskiej. Ponieważ największe znaczenie ma strefa „euro”, uwaga naturalnie skupiona jest właśnie na niej. Według publikacji ECB („ECB Economic Bulletin”, wydanie 7/2017), europejski rynek kredytów konsumpcyjnych nie traci dynamiki. Motorem jego wzrostu były zaś kredyty na cele mieszkaniowe. Jak pokazały wyniki badań „The euro area bank lending survey” za III kwartał 2017 r., przeprowadzonych wśród przewodniczących komitetów kredytowych w bankach, kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych wciąż były łagodzone. Czynniki, które o tym decydowały, to przede wszystkim większy apetyt na ryzyko ze strony banków oraz niższe ryzyko kredytowania. Mniejsze znaczenie miały koszty pozyskania funduszy oraz ograniczenia wynikające z adekwatności kapitałowej. Wskaźnik odrzuceń wniosków kredytowych w konsekwencji również zmalał w porównaniu z poprzednimi wskazaniami ankiety o 2%. Najbardziej spadł wskaźnik odrzuceń wniosków w Hiszpanii i Włoszech, wzrósł za to w Niemczech. Popyt na kredyty mieszkaniowe ze strony gospodarstw domowych nadal wzrastał – najmocniej w Hiszpanii, Włoszech i Holandii. Paliwem zasilającym ten wzrost był niski poziom stóp procentowych, sprzyjające perspektywy dla rynku nieruchomości oraz rosnący optymizm gospodarstw domowych.

* EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations) reprezentuje na forum europejskim instytucje związane z udzielaniem kredytów konsumenckich. Jest jedną z najstarszych organizacji reprezentujących dostawców usług finansowych w Europie – Federacja została powołana do życia w 1963 roku. Obecnie Eurofinas reprezentuje 18 organizacji członkowskich z 18 państw: Belgia, Czechy, Niemcy, Hiszpania, Francja, Finlandia, Irlandia, Włochy, Maroko, Holandia, Norwegia, Portugalia, Polska, Szwecja, Wielka Brytania, Rumunia, Litwa, Turcja. Eurofinas jest Członkiem European Banking Industry Committee (EBIC) oraz Centre for European Policy Studies (CEPS). Eurofinas jest uznanym partnerem instytucji Europejskich, takich jak Parlament Europejski, Komisja Europejska oraz Rada UE. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych przystąpiła do Eurofinas w 2006 roku i od tego czasu bierze aktywny udział w kreowaniu relacji z europejskimi interesariuszami rynku usług finansowych.