Europejski Kongres Finansowy 2016

Europejski Kongres Finansowy 2016

VI Europejski Kongres Finansowy odbędzie się dniach 13-15 czerwca 2016 w Centrum Konferencyjnym Sheraton w Sopocie. Zainicjowany w 2011 roku Europejski Kongres Finansowy jest debatą o bezpieczeństwie i stabilności Unii Europejskiej, debatą o dobrych, rozwiązaniach dla wspólnego sukcesu Polski i Unii Europejskiej. Celem Kongresu jest również prezentacja polskiego punktu widzenia w międzynarodowych debatach na temat rozwoju i bezpieczeństwa.

Kongres współtworzą jego uczestnicy. Corocznie w Kongresie uczestniczy ponad 1000 przedstawicieli europejskich i krajowych instytucji administracyjnych, przedstawicieli świata biznesu, polityki i nauki, regulatorów i nadzorców oraz mediów. W ciągu dotychczasowych pięciu edycji Kongresu ponad 6000 uczestników wzięło udział w ponad 180 debatach EKF Współorganizatorami i Partnerami . Kongresu są liderzy polskiej gospodarki, instytucje samorządu gospodarczego oraz organizacje pozarządowe.

Szczególnym wyróżnikiem Europejskiego Kongresu Finansowego jest jego praktycystyczny charakter. Poprzez Rekomendacje ogłaszane na zakończenie obrad, Kongres nie tylko identyfikuje najbardziej aktualne wyzwania pojawiające się przed współczesną gospodarką, ale również wskazuje praktyczne rozwiązania w obszarach najważniejszych dla wspólnego rozwoju gospodarki Polski i Unii Europejskiej.

Główne obszary tematyczne tegorocznego Kongresu to:

Stabilność systemu finansowego:
– Czy banki powinny być instytucjami not for profit
– Efektywne zarządzanie kapitałem w bankach w kontekście bieżących uwarunkowań regulacyjnych w Polsce na tle Europy
– Uwarunkowania funkcjonowania sektora bankowego w Polsce na tle Europy i ich wpływ na sytuację sektora i gospodarkę

Strategie, biznes i ryzyko na rynkach finansowych:
– Wykorzystanie nowych technologii w usługach finansowych – czy i jak fintech zmienią sektor bankowy?
– Jakie działania podjąć dla zwiększenia cyberbezpieczeństwa sektora finansowego?
– Digitalizacja (cyfryzacja) płatności – kto powinien współpracować z kim i jak w nowej rzeczywistości?
– Rynki kapitałowe i nieruchomości – jakie synergie i jak je osiągnąć?

Innowacje, internacjonalizacja i nowe technologie:
– Jak zrozumieć TTIP?
– Integracja nauki z biznesem szansą na wzrost rozwoju gospodarczego i innowacyjności
– Jak przełamać bariery w podejmowaniu decyzji o inwestowaniu w innowacje?
– W jaki sposób bankowość przyczynia się do budowy e-gospodarki?

Finansowanie rozwoju infrastruktury:
– Jak efektywnie wykorzystać paneuropejskie i światowe inicjatywy służące finansowaniu infrastruktury?
– Jak kształtować rozwój infrastruktury w warunkach ery cyfryzacji?
– Jak sfinansować potrzeby inwestycyjne w sektorze energetycznym?

Więcej informacji na www.efcongress.com lub bezpośrednio:
Joanna Czerwińska
Centrum Konferencyjne, Europejski Kongres Finansowy
joanna.czerwinska@gab.com.pl kom. 797 701 669