VII Europejski Kongres Finansowy (5-7.06.2017)

VII Europejski Kongres Finansowy (5-7.06.2017)

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII Europejskim Kongresie Finansowym, który odbędzie się w dniach 5–7 czerwca 2017 w Sopocie i w Gdańsku. Temat wiodący tegorocznego Kongresu to: Kapitał, podatki i międzynarodowa solidarność w XXI wieku. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce została Partnerem Instytucjonalnym Kongresu.

Kongres, 5 czerwca, zainaugurują dwie debaty plenarne w Centrum Konferencyjnym Hotelu Sheraton w Sopocie:

  • Solidarność podatkowa na świecie i w UE
  • Polityka monetarna a zrównoważony rozwój gospodarczy krajów UE.

Trzecia debata inaugurująca Kongres dotyczyć będzie międzynarodowej solidarności i zapraszamy na nią do bezsprzecznie najlepszego miejsca dla debaty o solidarności – do Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

Drugiego i trzeciego dnia Kongresu zapraszamy do udziału w ponad trzydziestu debatach równoległych. W tym roku podczas Kongresu przewidujemy specjalny blok tematyczny poświęconym innowacjom w sektorze finansowym. Zapraszamy również do udziału w debatach o zarządzaniu innowacjami oraz o ekspansji zagranicznej, o granicach racjonalności interwencjonizmu w gospodarce oraz o przejrzystości podatkowej, o nowych modelach biznesowych w finansach, a także o sukcesji w firmach, o oszczędnościach długookresowych i o rozwoju mikrofirm.

Zapraszamy Państwa nie tylko do dyskusji, ale przede wszystkim do współtworzenia Rekomendacji EKF – propozycji konstruktywnych rozwiązań, nielobbystycznych, niepopulistycznych i nieskierowanych przeciwko komuś, zwłaszcza nie przeciwko podatnikom.

Aby zgłosić uczestnictwo i dokonać rejestracji zapraszamy na stronę internetową www.efcongress.com.

W przypadku pozostałych pytań prosimy o kontakt z Lucyną Schoennagel, e-mail: poczta@gab.com.pl, tel. (58) 524 49 01.