FinLegalTech Żelek i Wspólnicy sp. k. w gronie Członków ZPF

FINLEGALTECH, członkowie ZPF

FinLegalTech Żelek i Wspólnicy sp. k. to  kancelaria prawna świadcząca specjalistyczne doradztwo prawne i regulacyjne dla przedsiębiorców wdrażających innowacyjne usługi i rozwiązania na rynku finansowym.

Zespół doświadczonych prawników FinLegalTech zapewnia bieżącą obsługę wiodących podmiotów rynku finansowego (instytucji płatniczych, firm inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, spółek publicznych, platform crowdfundingowych, banków i instytucji pożyczkowych) jak i start-upów (głównie z branży FinTech) rozwijających pionierskie projekty oparte o najbardziej zaawansowane technologie, w tym projekty z sektora blockchain/kryptoaktywów, zarówno w Polsce jak i za granicą.

Specjalizacja kancelarii FinLegalTech obejmuje też kwestie związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz obszarem compliance (bieżące doradztwo regulacyjne, audytu, jak i wsparcie prawne przy wdrożeniach nowych produktów i usług). Kancelaria reprezentuje też swoich klientów w licznych postępowaniach, m. in. licencyjnych, notyfikacyjnych, kontrolnych oraz sankcyjnych przed różnymi departamentami UKNF.

Jesteśmy dumni z przystąpienia do ZPF. Wierzymy, że członkostwo w organizacji zrzeszającej liderów rynku finansowego będzie dla nas doskonałą płaszczyzną do wymiany wzajemnych doświadczeń, budowania wartościowych relacji oraz rozwijania najlepszych standardów rynkowych. – Aleksandra Ossowska, Piotr Żelek, wspólnicy FinLegalTech Żelek i Wspólnicy sp. k.

Serdecznie gratulujemy i witamy w gronie Członków Związku!