Globalna ekspansja FinTechu przez zarządzanie ryzykiem

Globalna ekspansja FinTechu przez zarządzanie ryzykiem

Karol Dziasek
CEO & Co-founder, Self Learning Solutions (SLS)

Kiedy tylko FinTech myśli o globalnym rozwoju na rynkach świata, swój pierwszy krok kieruje w stronę kancelarii adwokackiej celem organizacji bytu prawnego do funkcjonowania w danym kraju, a drugi w stronę poszukiwania odpowiedniego systemu do zarządzania ryzykiem kredytowym. Jednym przecież z najwyższych kosztów, a nierzadko najwyższym, w firmach udzielających finansowania jest koszt złego długu. Mając więc odpowiednie narzędzia do zarządzania ryzykiem można sprawnie i jakościowo prowadzić rentowny biznes. Ten system obejmuje generalnie nie tylko sferę merytoryczną i konsultingową, ale przede wszystkim software, który umożliwi sprawną integrację z biurami kredytowymi, usługami FinTech, modelami scoringowymi i Machine Learningowymi, systemem CRM, bazami wewnętrznymi firmy oraz późniejsze sprawne zarządzanie całymi procesami biznesowymi.

Mówiąc o globalnej ekspansji, nie sposób nie przytoczyć jednego z najnowszych raportów firmy Gartner, która w swoim badaniu zapytała 400 zarządzających firmami z różnych sektorów gospodarki, co wg nich będzie priorytetem dla rozwoju w latach 2022–2023. Najwięcej, bo 51% ankietowanych, wskazało, że to „Wzrost” (ang. „Growth”) będzie kluczowym elementem. Nie chodzi tu jednak o sprzedaż dóbr i usług (to było najważniejsze jedynie dla 6% ankietowanych), a o poradzenie sobie z wyzwaniami poprzerywanych łańcuchów dostaw nie tylko dóbr, ale też usług, galopującej inflacji i postpandemicznym otoczeniem biznesu. Na drugim i trzecim miejscu, odpowiednio ze wskazaniami 34% i 31%, znalazły się odpowiedzi „Adaptacja technologiczna” (ang. „Tech-related”) oraz „Siła robocza” (ang. „Workforce”).

Z takimi też wyzwaniami spotykamy się w SLS u naszych Klientów i Partnerów z sektora FinTech. Jak rosnąć szybciej, jak wdrażać produkty na innych rynkach, jak sprawnie i jakościowo zarządzać ryzykiem, jakie bazy kredytowe podłączyć do procesu, jak sprawnie adaptować technologię, jak zapewnić narzędzia pracownikom, aby automatyzować ich pracę? Te i wiele innych wyzwań adresujemy w SLS, dostarczając software do budowy i zarządzania procesami biznesowymi.

SLS adresuje wymagania stawiane przez firmy FinTechowe na całym świecie. Poprzez rozwiązania chmurowe i software LCNC (low-code no-code) dostarczamy najnowszej generacji technologię, a prosta integracja przez REST API zapewnia szybkość, jakość i stabilność rozwiązania. Bez problemu możemy podłączyć do procesu nie tylko dane zebrane na standardowym wniosku kredytowym, ale także dane pochodzące z komunikatorów, zamieniać w locie dźwięk na tekst, robić OCR dokumentów, podłączać równolegle sieci neuronowe, a wszystko to w jednym ekosystemie danych, który umożliwia samouczenie się modeli, algorytmów, ale także całych procesów do wspomagania podejmowania jakościowych decyzji. Flagowym rozwiązaniem jest zastosowanie robo-doradcy, który uczy się podejmować decyzje kredytowe na podstawie tych podejmowanych przez najlepszych analityków w instytucji, po czym robo-doradca propaguje podjęte decyzje wśród innych, mniej doświadczonych analityków, poprawiając tym samym podejmowane przez nich decyzje.

Użytkownik systemu nie musi się także martwić o podłączenie i integrację z zewnętrznymi biurami kredytowymi w danym kraju lub z innymi dostawcami usług i danych, takich jak digital fingerprint czy dane z PSD2 (Open Banking API), bo to już zapewnia SLS w swoim Marketplace zintegrowanym z silnikiem. Dajemy tym samym poprzez jego SLS-API dostęp do tysiąca innych API usług i danych do oceny ryzyka.

SLS to start-up z w pełni polskim kapitałem, działa na rynku od 2019 roku. Już dziś jesteśmy obecni poza Polską, w takich krajach jak Rumunia, Wietnam czy Hiszpania, a w kolejce są kolejne kraje Europy i Azji oraz Stany Zjednoczone Ameryki.