Głos ZPF w dyskusji o nieprawidłowościach na rynku finansowym

Głos ZPF w dyskusji o nieprawidłowościach na rynku finansowym

Nadużycia na rynku finansowym a ochrona konsumenta w świetle aktualnych wyzwań rynkowych to tytuł zorganizowanej przez Rzecznika Finansowego konferencji, która odbyła się 24 września 2019 r. w Warszawie. Konferencja połączona była z prezentacją raportu dotyczącego nadużyć na rynku finansowym w Polsce.

Prezentowany podczas konferencji raport powstał w ramach prac prowadzonych przez Doradczy Komitet Naukowy, działający przy Rzeczniku Finansowym. Celem raportu, Nieprawidłowości na rynku finansowym a ochrona konsumenta, było dokonanie analizy i systematyki nieprawidłowości występujących na polskim rynku finansowym oraz wskazanie dróg przeciwdziałania. Koordynatorem projektu była prof. dr hab. Anna Jurkowska Zeidler z Uniwersytetu Gdańskiego.

Do narzędzi, które mają służyć przeciwdziałaniu nadużyciom na rynku finansowym, należą m.in. samoregulacje, którym raport poświęca sporo miejsca. Autorami jednego z tekstów dotyczących tej problematyki są Andrzej Roter – Prezes Zarządu ZPF oraz dr Dominik Stanny – Rzecznik Etyki ZPF i wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego. Omawiają w nim oni szeroko program etyczny KPF, akcentując jego dojrzałość oraz ugruntowanie instytucjonalne, jak i dobrą współpracę z interesariuszami. W raporcie znaleźć można również tekst Katarzyny Dmowskiej, Członka Zarządu Spółdzielni ANG, omawiający program etyczny ANG oraz ekspertyzę Mirosławy Szakun, Doradcy Prawnego ZPF, dotyczący missellingu. Raport dostępny jest w wersji on-line https://rf.gov.pl/doradczy-komitet-naukowy/nieprawidlowosci-na-rynku-finansowym-a-ochrona-konsumenta.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony przedstawicieli biznesu, jak i środowiska akademickiego czy instytucji i organizacji odpowiedzialnych za ochronę konsumenta na rynku finansowym. Wśród znamienitych prelegentów znalazł się również Andrzej Roter, który wraz z Agnieszką Wachnicką – Prezes Zarządu FRRF, prezentował program etyczny ZPF, jak i wspólną inicjatywę obu organizacji, polegającą na nowej samoregulacji rynku pożyczkowego.