Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości usprawni egzekucję

Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości usprawni egzekucję

Dostęp do pełnej bazy danych o prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych i automatyzację procesu komunikowania wierzycieli z komornikami sądowymi ma zapewnić nowy portal Monitor Postępowania Egzekucyjnego, którego funkcjonowanie zaprezentowano po raz pierwszy publicznie podczas organizowanego przez KPF Kongresu Regulacji Prawnych z Obszaru Zarządzania Wierzytelnościami. Do powstania tego bardzo potrzebnego i oczekiwanego przez przedsiębiorców narzędzia przyczyniły się rekomendacje Zespołu ds. usprawnienia informatyzacji wymiaru sprawiedliwości, powołanego przez dwie organizacje samorządowe: Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i Krajową Radę Komorniczą.

Wymiernym efektem merytorycznej współpracy obu środowisk samorządowych i Ministerstwa Sprawiedliwości stanie się też procedowana aktualnie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie nowych rozwiązań informatycznych w egzekucji komorniczej.

MPE MOŻE PRZYSPIESZYĆ EGZEKUCJĘ KOMORNICZĄ

Monitor Postępowania Egzekucyjnego (MPE) ma charakter portalu dostępowego dla komorników i wierzycieli w zakresie wymiany informacji o toczących się postępowaniach. – Tym, co odróżnia go od podobnych instrumentów, istniejących na rynku jest pełne zautomatyzowanie tego procesu. Co warte podkreślenia, jest zintegrowany z systemami informatycznymi obu uczestników postępowania – komorników i wierzycieli – mówił podczas, organizowanego przez KPF kongresu Łukasz Czarnecki, dyrektor zarządzający Currenda Sp. z o.o., wykonawcy MPE. Przez środowisko wierzycieli, reprezentowanych przez KPF narzędzie to jest oczekiwane nie tyko jako kapitalne rozwiązanie, usprawniające współpracę w zakresie egzekucji komorniczej i odzyskiwania należnych wierzycielom kwot. – Jego wdrożenie jest też oczekiwane między innymi jako praktyczna szansa na zmitygowanie negatywnych konsekwencji zmian do ustawy o egzekucji komorniczej, jakie wejdą w życie jeszcze w tym roku – stwierdził Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.

ZESPÓŁ ROBOCZY KPF I KRK PROPONUJE NOWE ROZWIĄZANIA PRAWNE

Na ostateczny kształt Monitora Postępowania Egzekucyjnego wpłynęły również rekomendacje Zespołu KPF/KRK ds. usprawnienia informatyzacji wymiaru sprawiedliwości, złożonego z przedstawicieli komorników, firm zarządzających wierzytelnościami i KPF jako inicjatora powołania tego gremium. Jego powstanie sformalizowało jedynie wcześniejszą współpracę KRK i KPF w wypracowywaniu rekomendacji rozwiązań prawnych, przedstawionych wspólnie przez oba środowiska Ministerstwu Sprawiedliwości, wprowadzających nowe usprawnienia elektroniczne, związane z postępowaniem rozpoznawczym i egzekucyjnym. Aż 11 z 12 rekomendacji KPF i komorników sądowych, odnoszących się do zmian w przepisach postępowania rozpoznawczego i egzekucyjnego, znalazło się w nowelizowanej właśnie ustawie – KPC, która, w ocenie Marcina Czugana, dyrektora Departamentu Prawno-Legislacyjnego KPF, stanowi rewolucję w kierunku cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości. – Stworzenie Elektronicznego Biura Podawczego, możliwości wszczynania postępowań egzekucyjnych drogą elektroniczną, e-zajęcia, elektroniczna licytacja ruchomości, to tylko niektóre z rozwiązań nowelizowanego Kodeksu postępowania cywilnego, które w sposób bezpośredni przełożą się na szybkość i – mamy nadzieję – także skuteczność prowadzonych postępowań. Należy podkreślić, iż Ministerstwo Sprawiedliwości od samego początku bardzo merytorycznie wspierało tą nowelizację, co zaowocowało wysoką jakością tekstu prawnego – powiedział mec. Czugan. – Powołany przez KPF wraz z KRK Zespół ds. usprawnienia informatyzacji wymiaru sprawiedliwości w dalszym jednak ciągu będzie systematycznie pracował, by rekomendować dobre zmiany w kierunku informatyzacji i cyfryzacji postępowań sądowych i egzekucyjnych – zakończył mec. Czugan, pełniący również funkcję przewodniczącego tego Zespołu, z ramienia KPF.

KONGRES INTEGRUJE WOKÓŁ POZYTYWNYCH CELÓW

Ideą Kongresu Regulacji Prawnych z Obszaru Zarządzania Wierzytelnościami jest dyskusja interesariuszy tego rynku o otoczeniu prawnym, w jakim funkcjonują wszyscy uczestnicy procesu odzyskiwania należności. Podczas wydarzenia organizowanego przez KPF omawiane są najistotniejsze dla branży windykacyjnej regulacje, ich obecny wpływ na pratykę biznesową, a także to, jak projektowane przepisy mogą oddziaływać na rynek w przyszłości. Jednocześnie podczas Kongresu toczy się dialog z regulatorem o nowych rozwiązaniach, mogących usprawnić procesy dochodzenia należności.

Musimy postawić na dobry, profesjonalny dialog i my to robimy. Staramy się uczynić wszystko, by zwłaszcza wierzyciele masowi, mogli się porozumiewać z komornikami w sposób szybki i tani – dodawał Tomasz Piłat, Wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej.

W tegorocznym kongresie udział wzięło blisko 150 osób, w tym kadra menedżerska przedsiębiorstw zarządzających wierzytelnościami i banków oraz reprezentacji środowiska komorniczego, Ministerstwa Sprawiedliwości i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.