Inicjatywy KPF w raporcie FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2018”

Inicjatywy KPF w raporcie FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2018”

Najnowsza edycja publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki – wskazuje, że coraz więcej firm realizuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W zacnym gronie tych instytucji kolejny już raz znalazła się Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych. Trzy realizowane przez naszą organizację projekty – jeden nowy i dwa długoletnie – zostały zakwalifikowane do tegorocznej, siedemnastej edycji raportu.

Tegoroczna edycja raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, dostępna TUTAJ, opisuje 1 549 dobrych praktyk zgłoszonych przez 229 firm. Tradycyjnie zostały one pogrupowane w 7 obszarów, opisanych przez normę ISO 26000: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Raport FOB za 2018 rok opisuje 1 nową oraz 2 praktyki długoletnie, realizowane przez KPF:

  • Kampania edukacyjna „Windykacja? Jasna Sprawa” (windykacjajasnasprawa.pl), której celem jest edukowanie społeczeństwa na temat zjawiska długu i zobowiązań, a także branży windykacyjnej i jej roli w życiu społeczno–gospodarczym. Realizowane jest to poprzez dostarczanie rzetelnych informacji o prawach i obowiązkach zarówno dłużnika, jak i profesjonalnych firm windykacyjnych oraz możliwych sposobach zgłaszania przypadków naruszeń do odpowiednich organów. Przekazywana w formie poradnikowej wiedza, pozyskiwana jest u wiarygodnych źródeł – organizacji branżowej KPF oraz ekspertów w dziedzinie windykacji.
  • Program Etyczny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych – innowacyjny i wieloaspektowy program doskonalenia praktyk biznesowych oraz podnoszenia jakości usług, świadczonych przez przedsiębiorstwa finansowe. Podstawą tego programu są Zasady Dobrych Praktyk (ZDP) – dokument stanowiący zbiór zasad postępowania, oparty na ogólnych normach moralnych i zgodny z obowiązującym prawem, przyjęty do stosowania przez Członków KPF, reprezentujących wiele sektorów rynku usług finansowych. Jednocześnie, KPF jest jedyną organizacją samorządową, nakładającą na swoich Członków obowiązek poddawania się corocznemu audytowi działania w zgodności z ZDP. Nad ich przestrzeganiem czuwają niezależne organy – Komisja Etyki i Rzecznik Etyki.
  • Konkurs VERBA VERITATIS – organizowany już od 13 lat przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Akademię Leona Koźmińskiego konkurs na najlepszą pracę dyplomową, magisterską, licencjacką, doktorską lub MBA z zakresu etyki biznesu. Celem konkursu jest podnoszenie wśród młodych ludzi, często wkraczających dopiero na rynek pracy, poziomu wiedzy z zakresu etyki biznesu, jego społecznej odpowiedzialności (CSR) i ładu korporacyjnego. Przyczynia się to bowiem do wzmacniania podstaw etycznego funkcjonowania wielu podmiotów, w jakich młodzi ludzie znajdują zatrudnienie, a przez to ma istotny wpływ na realizację zasad odpowiedzialnego rozwoju w biznesie i społeczeństwie.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu poprzez cykliczny, świetnie rozpoznawalny raport na temat praktyk CSR przyczynia się znakomicie do popularyzowania dobrych doświadczeń wielu podmiotów i uczestników rynku w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. W ten sposób raport staje się kompendium wiedzy, ale jest też inspiracją dla biznesu do realizacji podobnych działań jak te opisywane w raporcie FOB. Obserwując rynek, zauważam z zadowoleniem, że z kilkunastoletniego już dorobku KPF z obszaru Zasad Dobrych Praktyk i programu etycznego korzystają inne firmy i organizacje samorządowe. To jest dla mnie potwierdzenie zasadności kontynuowania projektu raportu FOB – zaznaczył Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.    

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie, związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. Premiera tegorocznej edycji publikacji miała miejsce 28 marca br. w Warszawie.