XI edycja konkursu (2016) – wyniki

Uroczyste ogłoszenie wyników XI Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu odbyło się 13 października 2016 roku podczas IV Konferencji Nienieodpowiedzialni w  Warszawie.

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Bolesława Roka z Akademii Leona Koźmińskiego wybrała spośród 38 zgłoszeń 10 najlepszych prac, w tym 6 laureatów i 4 wyróżnienia.

 

WYNIKI XI EDYCJI KONKURSU VERBA VERITATIS:

I. PRACE DOKTORSKIE

I miejsce:
– dr Magdalena Wróbel, autorka pracy doktorskiej pt. Model zarządzania konsumpcją odpowiedzialną instrumentem rozwoju zrównoważonego i trwałego, Wyższa szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
II miejsce:
– dr Michał Sobczak, autor pracy doktorskiej pt. Spółdzielczość socjalna jako metoda ograniczania wykluczenia społecznego w Polsce na przykładzie województwa łódzkiego, Uniwersytet Łódzki

II. PRACE MAGISTERSKIE

I miejsce:
– mgr Sylwia Borkowska, autorka pracy magisterskiej pt. Kształtowanie wielkomiejskiej przestrzeni publicznej w partnerstwach międzysektorowych. Przykład m. st. Warszawy, Uniwersytet Warszawski
II miejsce:
– mgr Joanna Mokijewska, autorka pracy magisterskiej pt. Projekt EduAction jako przykład pozytywnego oddziaływania na społeczność lokalną w ramach strategii CSR firmy Gerdau, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wyróżnienia:
– mgr Paulina Pracz, autorka pracy magisterskiej pt. Społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie działalności najbogatszych europejskich klubów piłkarskich, Uniwersytet Warszawski
– mgr Anna Tomczak, autorka pracy magisterskiej pt. Wpływ społecznej odpowiedzialności na efektywność banków na wybranych przykładach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

III. PRACE POZOSTAŁE

I miejsce:
– Agata Nowakowska, autorka pracy licencjackiej pt. Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie firmy DACAR, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
II miejsce:
– Agata Tudrujek, autorka pracy licencjackiej pt. Ocena działań whistleblowingowych na przykładzie wybranych lubelskich firm, Politechnika Lubelska
Wyróżnienia:
– Karolina Piskorska, autorka pracy licencjackiej pt. Znaczenie niebankowych firm pożyczkowych dla osób wykluczonych finansowo, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
– Anna Sobczak, autorka pracy licencjackiej pt. Nieodpłatne formy zatrudnienia a społeczna odpowiedzialność pracodawców, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

KAPITUŁA KONKURSU:

 • prof. dr hab. Bolesław Rok – Przewodniczący Kapituły
 • dr Krzysztof Grabowski – Sekretarz Kapituły
 • Andrzej Chmielecki
 • Marta Karwacka
 • Łukasz Makuch
 • Artur Nowak-Gocławski
 • Ewa Sowińska
 • Mirella Panek-Owsiańska

 

PARTNER STRATEGICZNY:

 • Krajowa Izba Biegłych Rewidentów

PARTNER WIODĄCY:

 • Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy Sp. z o.o.
 • Allcon Investment Sp. z o.o. Sp. k.

PARTNER:

 • Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
 • PIKA Sp. z o.o.

PATRONAT HONOROWY:

 • Ministerstwo Rozwoju
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Rzecznik Finansowy
 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu

 

Wszystkim nagrodzonym bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na drodze naukowej, jak również w życiu zawodowym oraz prywatnym.