XVII edycja konkursu (2022) – wyniki

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w XVII edycji Konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu odbyło się 15 grudnia 2022 roku w Warszawie podczas Kongresu Instytucji Finansowych.

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Bolesława Roka z Akademii Leona Koźmińskiego wybrała spośród 33 zgłoszeń 8 najlepszych prac w trzech kategoriach głównych oraz przyznała 2 Nagrody Różnorodności.

Łączna pula nagród pieniężnych, w tym Nagród Różnorodności, wyniosła 14,5 tys. zł brutto.

WYNIKI XVII EDYCJI KONKURSU VERBA VERITATIS:

I. KATEGORIA PRACE DOKTORSKIE

I miejsce:
dr Justyna Ziobrowska-Sztuczka, autorka pracy doktorskiej pt. Gospodarka współdzielenia a kształtowanie się współczesnych stosunków gospodarczych, obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

II. KATEGORIA PRACE MAGISTERSKIE

I miejsce:
Jadwiga Pisarska, autorka pracy magisterskiej pt. Otwarte fundusze inwestycyjne uwzględniające aspekty ESG w Polsce na tle Europy Oferta, strategie i rozwój segmentu w 2021 roku, obronionej na Uniwersytecie Warszawskim.

dwa równorzędne II miejsca:
– Maksymilian Jabłecki, autor pracy magisterskiej pt. Strategie zrównoważonego inwestowania (sustainable investing strategies) jako nowy sposób myślenia o rynku finansowym – ujęcie prawne i etyczne, obronionej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
– Ludmilla Schoenaich-Carolath, autorka pracy magisterskiej pt. Corporate Social Responsibility in the eyes of the CEO and Employees. The case study of Ravensburger, obronionej na Akademii Leona Koźmińskiego.

Wyróżnienie:
Patricia Pater, autorka pracy magisterskiej pt. Zielone obligacje i inwestycje – greenwashing z perspektywy innowacji finansowej, obronionej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

III. KATEGORIA PRACE POZOSTAŁE

I miejsce:
Konrad Kochalski, autor pracy licencjackiej pt. Możliwości wykorzystania raportów środowiskowych polskich spółek energetycznych w procesie decyzyjnym inwestorów giełdowych, obronionej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

dwa równorzędne II miejsca:
– Zuzanna Gackowska, autorka pracy licencjackiej pt. Greenwashing w przemyśle modowym, czyli jak marki oszukują konsumentów powołując się na ekologię. Case study H&M, obronionej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,
– Sylwia Wierzejska, autorka pracy licencjackiej pt. Jakość raportowania informacji CSR w sektorze bankowym w Polsce i Niemczech. Studium przypadku, obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

IV. NAGRODY RÓŻNORODNOŚCI

Nagroda Różnorodności w kategorii prace magisterskie:
Aleksander Tomala, autor pracy magisterskiej pt. Wpływ zarządzania różnorodnością kapitału ludzkiego na wyniki finansowe, obronionej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Nagroda Różnorodności w kategorii prace pozostałe:
Sylwia Pajor, autorka pracy licencjackiej pt. Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń a luka płacowa, obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

KAPITUŁA KONKURSU:

 • prof. dr hab. Bolesław Rok, Przewodniczący Kapituły, Akademia Leona Koźmińskiego,
 • Andrzej Chmielecki, Sekretarz Kapituły, Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce,
 • prof. Janina Filek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • dr Marta Karwacka, Deloitte,
 • prof. Magdalena Rojek-Nowosielska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
 • dr Agata Rudnicka-Reichel, Uniwersytet Łódzki,
 • prof. dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Uniwersytet Wrocławski,
 • Ewa Sowińska, ESO Audit s.c.,
 • dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk, Szkoła Główna Handlowa,
 • Marzena Strzelczak, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.


PARTNERZY GŁÓWNI:

 • BEST S.A.
 • Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

PATRONAT HONOROWY:

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • Rzecznik Praw Obywatelskich

PATRONAT MEDIALNY:

 • BankingMagazine.pl
 • Karierawfinansach.pl
 • Loan-Magazine.pl
 • Odpowiedzialnybiznes.pl
 • RaportCSR.pl


Wszystkim nagrodzonym bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na drodze naukowej, jak również w życiu zawodowym oraz prywatnym.