IV Kongres Antyfraudowy

IV Kongres Antyfraudowy

IV Kongres Antyfraudowy odbył się dnia 2 października 2013 roku w Hotelu Marriott w Warszawie.

O KONGRESIE

Wartością Kongresu jest jego ukierunkowanie na praktykę poczynając od identyfikacji wyłudzeń a na skutecznych narzędziach walki z fraudami kończąc. Ambicją organizatorów jest stworzenie forum wymiany poglądów i doświadczeń dla wszystkich uczestników rynku finansowego. Nawet najskuteczniejsze i wyrafinowane technologicznie narzędzia nie są w stanie zastąpić bezpośredniej wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów tych, którzy odpowiadają za skuteczność programów walki z wyłudzeniami. 

Przedmiotem Kongresu jest problematyka wyłudzeń na rynku finansowym. Problem ten jest szczególnie ważny dla podmiotów rynku finansowego, które na zjawisko fraudów narażone są w codziennej działalności. Brak usystematyzowanej wiedzy, ciągłe poszukiwanie rozwiązań przeciwdziałania temu zjawisku przez instytucje finansowe, a przede wszystkim wciąż rosnące zagrożenia nadużyciami ze strony klientów i pracowników, utwierdziły organizatorów Kongresu w przekonaniu o potrzebie organizacji tego typu przedsięwzięcia. Partnerem Kongresu są ACFE oraz Ernst & Young.

Dotychczas Kongres skierowany był do sektora bankowego w tym roku pragniemy zaprosić do współpracy kolejne branże: factoring, leasing oraz przedstawicieli niebankowego sektora pożyczkowego.

Wszyscy uczestnicy KONGRESU otrzymają główne wnioski z raportu na temat wyłudzeń na polskim rynku kredytów w segmencie detalicznym za I półrocze 2013 r. Raport ten jest efektem kolejnej edycji badań, przeprowadzonych jako wspólne przedsięwzięcie badawcze KPF, Ernst & Young oraz ACFE. Badanie prezentuje rozbudowany, szczegółowy opis zjawiska wyłudzeń na rynku detalicznym w Polsce w percepcji ekspertów, praktyków rynku, zajmujących się przeciwdziałaniem fraudom.

Kongres kierujemy do:

 Prezesów, Wiceprezesów Zarządu
 Członków Zarządu, Członków Rad Nadzorczych
 Dyrektorów Departamentu Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa
 Dyrektorów i Kierowników Kontroli Wewnętrznej
 Dyrektorów i Kierowników Zespołów ds. Przeciwdziałania Nadużyciom
 Dyrektorów i Kierowników Audytu Wewnętrznego
 Dyrektorów Zespołu AntiFraud
 Dyrektorów Zespołów Śledztw i Ekspertyz Gospodarczych
 Ekspertów ds. Analizy Ryzyka
 Managerów ds. Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym
 Kierowników Rachunkowości
 Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych
 Rewidentów w Departamentach Audytu Wewnętrznego
 Prokurentów

 

AGENDA IV KONGRESU ANTYFRAUDOWEGO

 

Wyłudzenia na rynku kredytów w segmencie detalicznym – prezentacja wyników badania

SESJA I WPŁYW STRATEGII I KULTURY ORGANIZACJI NA JEJ ODPORNOŚĆ

SESJA II WALKA Z NADUŻYCIAMI – KORZYŚCI, KOSZTY, NARZĘDZIA

SESJA III FINANSOWANIE MSP I KONSUMENTÓW – NOWY TARGET FRAUDSTERÓW?

 

PRELEGENCI

 • Alior Bank S.A.
 • Bank PKO BP S.A.
 • VB Leasing Polska S.A. 
 • Coface Poland Factoring Sp. z o.o. 
 • Vivus Finance Sp. z o.o.
 • Big Consulting Sp. z o.o.
 • Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
 • EY 
 • LPP S.A.
 • Combeenut Sp. z o.o.
 • Websense Overseas LTD
 • Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni 
 • Grupa Deltavista

III Kongres Antyfraudowy

Główne wnioski i rekomendacje – PODSUMOWANIE III KONGRESU ANTYFRAUDOWEGO (kliknij tutaj).

Zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją z wydarzenia, która jest dostępna pod linkiem: FOTORELACJA (kliknij).