IV Międzynarodowa Konferencja Konsumencka „Prawa konsumenta w teorii i praktyce”

IV Międzynarodowa Konferencja Konsumencka „Prawa konsumenta w teorii i praktyce”

Od 23 do 24 lutego 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11b) odbędzie się IV Międzynarodowa Konferencja Konsumencka pt. „Prawa konsumenta w teorii i praktyce”.

Celem konferencji będzie omówienie zagadnień związanych z ochroną konsumentów, wskazanie teoretycznych i praktycznych rozwiązań, które mają wpływ na tę ochronę, a także wymiana doświadczeń środowisk naukowych, podmiotów działających na rzecz konsumentów oraz przedsiębiorców.

Obrady zostaną podzielone na sesje, w ramach których poruszone będą m.in. kwestie:

  • prawa do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  • prawa do informacji i edukacji,
  • prawa do ochrony interesów ekonomicznych,
  • prawa do zrzeszania się i reprezentacji,
  • prawa do efektywnego systemu dochodzenia roszczeń.

W programie pierwszego dnia konferencji przewidziano również sesję naukową, podczas której doktoranci i młodsi pracownicy naukowi zaprezentują wystąpienia poświęcone tematyce wydarzenia.

Organizatorami konferencji są Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów oraz Fundacja Wydziału Prawa i Administracji UŚ „Facultas Iuridica”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta Marek Niechciał.

W komitecie naukowym konferencji znaleźli się m.in. kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UŚ prof. zw. dr hab. Wojciech Popiołek oraz pełnomocnik rektora ds. kształcenia w językach obcych dr hab. prof. UŚ Monika Jagielska.

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych jest partnerem wydarzenia. Ponadto,  w drugim dniu konferencji Prezes Zarządu KPF – Andrzej Roter wystąpi w panelu dyskusyjnym pt. Prawo do zrzeszania się i reprezentacji, moderowanym przez Jarosława Króla, Prezesa Fundacji Mercatus et Civis.

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.wpia.us.edu.pl.