Jaka jest skala zjawiska wyłudzeń i nadużyć w sektorze finansowym w rzeczywistości naznaczonej wpływem pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie?

Jaka jest skala zjawiska wyłudzeń i nadużyć w sektorze finansowym w rzeczywistości naznaczonej wpływem pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie?

W 2021 roku 57% przedstawicieli instytucji finansowych uznało, że ryzyko nieprawidłowości w ich organizacjach nie zmieniło się w porównaniu do okresu przed pandemią. Zmieniły się jednak wyzwania stojące przed sektorem. Czy obserwujemy wzrost tej skali na przestrzeni ostatniego roku? I czy rozwój kanałów zdalnych sprzyja przestępcom? Odpowiedzi będziemy poszukiwać w trakcie trwającej kolejnej edycji badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) i EY Polska – Nadużycia w sektorze finansowym 2022.

Z przeprowadzonego w 2021 roku badania wynika, że po prawie dwóch latach pandemicznej rzeczywistości, intensywność nadużyć niewiele, ale zwiększyła się. Prawie połowa respondentów wskazała też, że najczęstszym źródłem wiedzy o nieprawidłowościach są sami pracownicy instytucji finansowych. Najlepiej znają oni organizację i procesy w niej występujące, mają najgłębszą wiedzę na temat tego, gdzie dochodzi do nadużyć lub gdzie jest ryzyko ich powstawania.

Tegoroczne badanie, poza analizą różnych aspektów związanych ze zjawiskiem nadużyć, będzie miało na celu również przedstawienie wpływu sankcji gospodarczych związanych z rosyjską agresją na Ukrainę na kwestię nadużyć. Przyjrzymy się ponadto, czy COVID-19 nadal istotnie oddziałuje na naszą rzeczywistość biznesową.

– Rok 2021 przyniósł kolejne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa dla całej branży finansowej. W tym roku jednym z celów naszego badania jest sprawdzenie skali nadużyć w rzeczywistości naznaczonej nie tylko pandemią, ale także wojną w Ukrainie. Z tego względu poszerzyliśmy tegoroczną ankietę o pytania dotyczące sankcji gospodarczych. Ponadto, oprócz wskazania najczęściej występujących schematów wyłudzeń oraz aktualnych trendów w zapobieganiu naruszeniom, chcemy odpowiedzieć na pytanie, jakie nowe strategie działania podjęły przedsiębiorstwa w zakresie prewencji i zwalczania „fraudów”, a także w kontekście ochrony sygnalistów – mówi Mariusz Witalis, Partner, Lider Działu Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY w Europie Centralnej i Środkowowschodniej.

Z punktu widzenia ochrony profesjonalnych uczestników rynku finansowego i wspierania ich stabilnego rozwoju, projekt, który prowadzimy wspólnie z EY Polska, jest ważną inicjatywą. Dzięki cyklicznym wynikom możemy obserwować zmiany, jakie zachodzą w obszarze nadużyć na rynku finansowym w Polsce, zarówno w kontekście aktualnych zdarzeń gospodarczych, jak i poznać najczęstsze metody wykorzystywane przez przestępców i co najważniejsze – zabezpieczyć się przed ich działaniami. Jestem przekonany, że opracowanie, które powstanie w oparciu o rezultaty tegorocznego badania, dostarczy – kolejny raz – aktualnej wiedzy o skali nadużyć w sektorze finansowym, metodach ich zwalczania oraz wyzwaniach dla instytucji finansowych – wyjaśnia Marcin Czugan, Prezes Zarządu ZPF.

Badanie “Nadużycia w sektorze finansowym” prowadzimy od 2009 roku. Tegoroczne wyniki i ich interpretacja zostaną zaprezentowane podczas XIII Kongresu Antyfraudowego. W tym roku wydarzenie to odbędzie się 26 października 2022 roku w Warszawie. Raport z badania zostanie również udostępniony na stronie  www.zpf.pl.

Więcej informacji na temat badania udziela Agnieszka Kozioł, Manager Projektów i Analiz ZPF, e-mail: akoziol@zpf.pl