Raport Transparent Data: Kobiety w biznesie 2020

Kobiet w zarządach polskich firm jest nadal o połowę mniej niż mężczyzn. Również i połowa mniej kobiet decyduje się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Jednoosobowe działalności gospodarcze

Jednoosobowe działalności gospodarcze, wpisywane do rejestru CEIDG, stanowią obecnie najpopularniejszą formę prowadzenia działalności biznesowej w Polsce. Choć, jak sama nazwa wskazuje, są to małe firmy “jednego człowieka”, nierzadko w praktyce właściciele tego typu podmiotów nie tylko są “szefami samych siebie”, ale i zatrudniają kilka-kilkanaście osób.

Aktualnie w Polsce swoją działalność gospodarczą prowadzi 0,79 mln kobiet i 1,56 mln mężczyzn. Widzimy zatem, że kobiet prowadzących własną jednoosobową działalność gospodarczą (kobiet prowadzących własny “biznes” wpisany do CEIDG) jest o połowę mniej, niż mężczyzn. Dominację mężczyzn w biznesie widać jednak nie tylko w danych z CEIDG, ale i z KRS.

Podmioty gospodarcze rozumiane jako “firmy”

Jeżeli analizować tylko podmioty gospodarcze popularnie rozumiane jako “firmy” – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, komandytowe, jawne, partnerskie i oddziały zagranicznego przedsiębiorcy – i to je traktować jako “biznes”, w ich zarządach znajdziemy 253 tys. kobiet i 518 tys. mężczyzn. Kobiety stanowią zatem o połowę mniej liczną grupę niż mężczyźni.

Funkcję prezesa pełni w firmach 88,7 tys. kobiet i aż 167,6 tys. mężczyzn. Kobiety stanowią zatem 34,6% wszystkich prezesów.

Reasumując dotychczasowe informacje, biorąc pod uwagę zarówno dane o jednoosobowych działalnościach gospodarczych, jak i o spółkach handlowych, kobiet będących przedsiębiorcami lub pełniących wysokie stanowiska zarządcze w firmach jest w Polsce o połowę mniej niż mężczyzn. Gdy przyjrzymy się bliżej firmom z KRS, wyraźnie widać, w których formach prawnych jest najmniej i najwięcej kobiet w zarządach.

Kobiety najrzadziej zasiadają w zarządach oddziałów zagranicznego przedsiębiorcy (jedynie 8,6%), a najczęściej w zarządach spółek partnerskich (47,7%). W pozostałych typach spółek kobiety stanowią między 27% a 35% wszystkich członków zarządu.

Sprawdziliśmy też podmioty gospodarcze, które mają tylko i wyłącznie 100% skład żeński lub 100% skład męski. Co ciekawe, największą dysproporcję widać w spółkach akcyjnych. Spółek akcyjnych z tylko i wyłącznie męskim zarządem jest aż 41 razy więcej niż tylko i wyłącznie z żeńskim. W pozostałych formach spółek, różnica nie jest aż tak ogromna. “Czysto męskich” zarządów jest zazwyczaj 5 razy więcej. Jedynie wśród spółek partnerskich widać mniej więcej tyle samo firm z 100% żeńskim zarządem, co w 100% z męskim.