Komentarz SMEO na temat Zielonej Księgi, opublikowanej przez rząd 16 kwietnia 2018 r.

Opublikowanie 16 kwietnia 2018 roku na stronie internetowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii Zielonej Księgi, mającej być remedium na problemy przedsiębiorców związane z zatorami płatniczymi jest dowodem na to, że rząd dostrzega błędne koło, z którego wyjściem mogłoby być stworzenie stosownych regulacji. Rzeczywiście, aż 70 proc. firm, które zetknęło się z problemem zatorów przyznaje, że wpływa to negatywnie na terminowość regulowania ich własnych zobowiązań. W najgorszej sytuacji są obecnie mali przedsiębiorcy. Z jednej strony mają gorszą pozycję negocjacyjną w rozmowach z dużymi klientami, z drugiej strony przez lata mieli utrudniony dostęp do bardziej zaawansowanych produktów finansowych stabilizujących płynność finansową i tych narzędzi nie znają. Co trzecia mała firma sięga w celu poprawy płynności finansowej po nieodpowiednio dobrane narzędzia finansowe lub w ogóle nie potrafi zareagować na problemy.

Drugim obok regulacji filarem poprawy sytuacji powinna być zatem edukacja finansowa polskiego sektora MSP i kształtowanie postaw przedsiębiorczych. Świadomość i umiejętność korzystania z narzędzi finansowych pozostawia w Polsce wiele do życzenia. Obecnie zaledwie 2,8 proc. małych i średnich firm korzysta z faktoringu, czyli możliwości wcześniejszego uwolnienia środków z wystawionych faktur na spłatę bieżących zobowiązań i inwestycje w dalszą działalność. Mniej niż połowa firm weryfikuje w jakikolwiek sposób wiarygodność nowych kontrahentów przed nawiązaniem współpracy. Małe firmy mają do dyspozycji coraz więcej możliwości zabezpieczania płynności finansowej, muszą jednak te możliwości poznać i nauczyć się je stosować.

***

Autor: Michał Pawlik, współzałożyciel i Prezes Zarządu SMEO S.A. – FinTech-owej spółki faktoringowej dedykowanej sektorowi mikroprzedsiębiorstw. Od ponad 10 lat związany z branżą finansową. Doświadczenie menedżerskie zdobywał w wiodących instytucjach finansowych w Polsce i w USA. Współtwórca Idea Money SA – największego faktora na rynku MŚP oraz pomysłodawca eFaktoring.pl – pierwszego w Polsce faktoringu online.