Komitet Prawno-Polityczny EUROFINAS obradował w Gdańsku

Komitet Prawno-Polityczny EUROFINAS obradował w Gdańsku

Komitet Prawno-Polityczny EUROFINAS (Legal and Policy Committee), decyzyjny organ jednej z największych reprezentacji europejskiego rynku kredytowego po raz pierwszy obradował w Polsce. Do spotkania 11 przedstawicieli gremium, uczestniczącego w unijnym procesie legislacyjnym, doszło w dniach 16-17 września w Gdańsku.

Podczas uroczystej kolacji gości powitał Przewodniczący Komitetu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, Pan Krzysztof Opaliński, który wyraził nadzieję na skutkującą dobrymi rekomendacjami dla rynku kredytowego wizytę.

W przypadku procedowania przez Unię Europejską regulacji szczególnej wagi, Komitet Prawno-Polityczny tworzy tzw. grupy zadaniowe. Obecnie funkcjonują trzy takie gremia, koncentrujące swoją uwagę na trzech obszarach: regulacji ostrożnościowych związanych z implementacją Dyrektywy CRD IV, dystrybucji ubezpieczeń i prac nad Dyrektywą IDD (Insurance Distribution Directive) oraz kwestiach związanych z ochroną danych osobowych. Podczas posiedzenia omówiono status aktów prawnych, dotyczących między innymi tych obszarów.

Członkowie Komitetu dyskutowali o porozumieniu trialogowym w pracach nad Dyrektywą w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD), a także dokonali przeglądu aktualnego stanu i przewidywanych działań, związanych z promowaniem rozwoju kredytu detalicznego.

Omówiono również wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego z Regulacji POG (Product Oversight and Governance), która nakłada nowe obowiązki dla twórców i dystrybutorów w zakresie przygotowywania i wprowadzania nowych produktów na rynek finansowy. Regulacja wejdzie w życie w styczniu 2017 roku.

– Spotkanie tak ważnego organu EUROFINAS w Gdańsku to z pewnością docenienie roli KPF w europejskim procesie legislacyjnym, w którym uczestniczymy już wiele lat. To również sygnał, iż głos przemysłu kredytowego z Polski jest bardzo ważnym elementem formułowania opinii EUROFINAS. Obecność tak wielu przedstawicieli organizacji członkowskich z całej Europy sprawiła, że przez dwa dni to Gdańsk był stolicą rynku kredytowego dla całej Europy – mówi Mec. Marcin Czugan, od stycznia br. pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu-Prawno Politycznego EUROFINAS.

Posiedzenie Komitetu poprzedził poznawczy tour po historycznej części Gdańska, podczas którego, pod kierunkiem licencjonowanej przewodniczki turystycznej, goście Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych przespacerowali się reprezentacyjnym Traktem Królewskim i usłyszeli ciekawostki, związane z przeszłością miasta.

 

DO POBRANIA:

Fotorelacja (PDF)

 

DO OBEJRZENIA:

Materiał filmowy (vimeo)