Konferencja naukowa nt. Zmian w gospodarce na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Konferencja naukowa nt. Zmian w gospodarce na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

W dniach 29–30 września 2022 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu odbyła się konferencja naukowa nt. Zmian w gospodarce.

Tematyka pierwszego dnia obrad skupiała się na zmianach zachodzących w społeczeństwie, gospodarce, zmianach demograficznych i w zakresie ochrony zdrowia, a także tych dotyczących jakości życia. Wiele uwagi poświęcono problematyce globalizacji, spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej. Nie zabrakło także tematów związanych z bezpiecznym gospodarowaniem zarówno w odniesieniu do bezpieczeństwa finansowego gospodarstw domowych jak i bezpieczeństwa instytucji publicznych i przedsiębiorstw. Drugi dzień konferencji zdominowała tematyka gospodarowania środowiskiem dotycząca wyzwań klimatycznych, dostępu do energii i rynku żywności.

W obradach nad współczesnymi problemami z zakresu gospodarowania wzięło udział blisko 200 uczestników z licznych ośrodków naukowych z Polski i zagranicy, a także przedstawiciele sektora publicznego i przedsiębiorstw.