Kongres Sektora FinTech 2019 za nami

Kongres Sektora FinTech 2019 za nami

Czynniki wzrostu i otoczenie regulacyjno-organizacyjne sektora FinTech, a także dyskusje o funkcjonowaniu platform Peer2Peer w Polsce i stanie sektora FinTech z perspektywy inwestorów to najważniejsze elementy Kongresu Sektora FinTech, zorganizowanego już po raz trzeci przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych.

W czasie III Kongresu Sektora FinTech szeroko omawiano sytuację polskiej branży FinTech w kontekście jej pozycji w innych państwach, szczególnie Europy Środkowej. Uczestnicy dyskusji odwoływali się często do pionierskiego opracowania redakcji Cashless, fundacji Fintech Poland oraz firmy doradczej Accenture pt. „Mapy Polskiego Fin-Techu 2018”. Do tego raportu nawiązywał również Paweł Jakubik, dyrektor ds. transformacji cyfrowej w chmurze z Microsoft. Zwracał on uwagę na najpopularniejsze obszary inwestycji polskich fin-techów, tj.: API (67%), data science & intelligence automation (45%) i big data (37%). Tymczasem tak ekscytujący ekspertów i branżowych dziennikarzy blockchain jest przedmiotem prac w zaledwie 7% polskich fintechów.

Popularność rozwiązań bazujących na Application Programming Interface jest pochodną zaangażowania banków we współpracę z fintechami – mówił Paweł Jakubik.

Bazując na autorskich raportach „Closing the gap in fintech collaboration” oraz „Fintech by the numbers”, Daniel Majewski, menadżer w dziale doradztwa strategicznego Deloitte omawiał czynniki wzrostu sektora FinTech. Przedstawił pięć zasad dobrej współpracy fintechów z bankami, a mianowicie:

  1. FinTech partnerem, a nie dostawcą
  2. Punkt kontaktu z FinTechem niezbędny
  3. Rozbijanie silosów
  4. Konkretne pomysły o mierzalnych wskaźnikach
  5. Dostarczanie dowodów działania.

Jego uwagi stały się przedmiotem debaty, moderowanej przez Michała Pawlika, CEO, SMEO, z udziałem: Wojciecha Rudzkiego, Członka Zarządu Bancovo; Michała Gramsa, CIO & Foundera TogetherData; Wojciecha Kazimierskiego, CEO Leaselink oraz Macieja Skrzosa, Chief Innovation Officera w Best S.A.

Nietuzinkowymi doświadczeniami podzielił się z uczestnikami III Kongresu Sektora FinTech Rafał Czernik, CEO FinAi. Jego opowieść o znaczeniu analiz prawno-regulacyjnych w kontekście weryfikacji tożsamości klienta instytucji finansowej, wymogach ustawy AML (o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy) i wytycznych Generalnego Inspektora Informacji Finansowej można uznać za bezcenną dla każdego zarządzającego spółką technologiczną z branży finansowej.

Tematykę prawną kontynuował radca prawny Jacek Wiśniewski z #WIŚNIEWSKI.legal jako moderator panelu zatytułowanego „Wprowadzenie do programów wsparcia dla podmiotów sektora FinTech”. Jego rozmówcami byli: Agnieszka Szopa, dyrektor IT BIK SA; Paweł Bułgaryn, kierujący Zespołem ds. Systemu Płatniczego Departament Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów oraz Rafał Czernik, CEO FinAi. Punktem głównym rozmowy był program Innovation Hub oraz Piaskownica Regulacyjna.

Istotnym punktem Kongresu było ogłoszenie Zasad Dobrych Praktyk, stworzonych przez KPF dla platform crowdfundingowych – wciąż nieuregulowanej w polskim prawie formy działalności gospodarczej.

Jako KPF, mając w tym zakresie już 15 letnie, bardzo dobre doświadczenia, podjęliśmy się opracowania i rozpowszechnienia Zasad Dobrych Praktyk dla platform crowdfundingowych. W ramach tych prac przeprowadziliśmy szerokie konsultacje, m.in. z Ministerstwem Finansów i NBP. Wykorzystaliśmy naszą wiedzę o rozwiązaniach funkcjonujących na innych rynkach europejskich. Stworzyliśmy wspólnie z uczestnikami tego rynku bardzo potrzebny branży dokument – mówił Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu KPF.

O pracy nad dokumentem oraz funkcjonowaniu branży opowiadali uczestnicy panelu „Czy Peer2Peer może dobrze funkcjonować w Polsce?”: Arkadiusz Regiec, CEO Beesfund SA; Maciej Hełmecki, dyrektor sprzedaży, Mintos w Polsce; Michał Kwaśniewski, tax manager z Crido Taxand oraz Daniel Rajkumar, dyrektor zarządzający w brytyjskim White Label Crowdfunding.

Kongres zakończył się dyskusją w gronie inwestorów, funkcjonujących w branży FinTech, którą moderował Jan Grochowicz z kancelarii Squire Patton Boggs Święcicki Krześniak. Z Wojciechem Niesyto, Partnerem w Kogito Ventures, Łukaszem Wierdakiem, Investment Partnerem w MCI Capital SA i Michałem Bańką, współzałożyciel i CEO w akceleratorze Accelpoint w polemiki wchodził Aleksander Widera, CEO Kredytmarketu. Najtrafniej konkluzję dyskusji oddają słowa Wojciecha Niesyto, który powiedział: „Rynek nie może być napędzany liczbą start-upów, ale dostępnym dla nich kapitałem”.