Kongres LENDTECH – 24 września 2020 r.

Kongres LENDTECH – 24 września 2020 r.

Kongres Lendtech odbędzie się 24 września 2020 roku w Kamienicy Artystycznej przy ulicy Białostockiej w Warszawie. Program konferencji, jest owocem licznych rozmów i dyskusji w  gronie ekspertów, Rady Programowej i praktyków obszaru lendtech.

Podczas wystąpień na Kongresie Lendech nie zabraknie wiedzy dotyczącej zagadnień: digital lendingu, bieżącej sytuacji rynkowej i prognoz po „pandemicznych”, uwarunkowań prawnych, kompetencji pracowniczych, nowoczesnych metod zarządzania, innowacji technologicznych usprawniających, a także nowości z zakresu oceny ryzyka kredytowego.

Kongres odbędzie się stacjonarnie na dwóch poziomach. Zapewniamy bezpieczną przestrzeń konferencyjną zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów konferencji biznesowych w trakcie epidemii SARS-CoV-2.

Link do programu konferencji https://www.lendtech.pl/agenda-w-pdf

Dla członków ZPF specjalny kod rabatowy: ZPF30%off

Rejestracja na stronie: www.lendtech.pl