KPF ma już ponad 100 Członków

KPF ma już ponad 100 Członków

Coraz więcej przedsiębiorstw, działających w różnych sektorach polskiego rynku finansowego, docenia wartość, jaką dla biznesu niesie współpraca na platformie samorządowej Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. Przez cały 2017 rok o członkostwo w KPF aplikowało 27 firm. W wyniku dynamicznego przyrostu liczby Członków KPF zrzesza obecnie już ponad 100 podmiotów.

W ostatnich tygodniach grono Członków KPF powiększyło się o 8 podmiotów. Nowo przyjęci Członkowie, którzy przystępując do KPF zobowiązali się do przestrzegania branżowych Zasad Dobrych Praktyk to: Biuro Informacji Gospodarczej Euler Hermes, Comparison Sp. z o.o., Futuro Finance, Mash Poland Sp, z o.o., Newcommerce Services Sp. z o.o., PRA Group Polska, Property Secured Fund S.A. oraz firma SirAnalyst.

Biuro Informacji Gospodarczej Euler Hermes to firma świadcząca usługi oceny kondycji finansowej podmiotów gospodarczych oraz udostępniania informacji gospodarczej w formie m.in. raportów handlowych, analiz należności i innych usług ułatwiających prowadzenie biznesu, na podstawie zebranych z rynku dostępnych informacji.

Comparison Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia i rozwijania serwisów internetowych oraz sprzedaży miejsca reklamowego w celu pozyskiwania klientów przez podmioty działające na rynku finansowym w zakresie udzielenia pożyczek krótkoterminowych. Jest właścicielem serwisów: chwilowo.pl, chwilowo.net, finanovacash.pl, moneystore.pl, chwilowki-online.org, twojapierwszachwilowka.pl, chwillowki.pl. Firma przywiązuje ogromną wagę do kwestii przekazywania rzetelnej wiedzy poprzez jej serwisy, zmieniając postrzeganie branży wśród społeczeństwa. Treści, które publikuje trafiają bowiem do dużego grona odbiorców.

Futuro Finance zajmuje się doradztwem finansowym dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw. Dysponując siatką niezależnych ekspertów, umożliwia klientom poznanie oferty kredytowej banków i pomoc w wyborze najkorzystniejszej propozycji, dopasowanej do indywidualnych potrzeb. Doradcy Futuro Finance służą wsparciem na każdym etapie współpracy z bankiem. Gwarantując bezpieczeństwo transakcji i profesjonalizm pośredniczą także przy formalnościach, by maksymalnie ułatwić klientowi drogę po bezpieczny kredyt.

Mash Poland Sp. z o.o. (poprzednio: Euroloan Consumer Finance Sp. z o.o.) to firma działająca w ramach grupy finansowej obecnej w Polsce, Finlandii i Szwecji. Za pomocą serwisu transakcyjnego, dostępnego 7 dni w tygodniu, swoim klientom firma umożliwia zlecenie wypłaty pieniędzy w ramach dostępnego, przyznanego limitu. Po przyznany limit klient może sięgnąć od razu lub poczekać na chwilę, kiedy pieniądze będą mu rzeczywiście potrzebne. Także w przypadku spłaty pożyczki, klient sam wybiera dni oraz kwotę raty.

Newcommerce Services Sp. z o.o. to spółka będąca własnością Alior Banku S.A., realizująca zadania w zakresie pośrednictwa finansowego – pozyskiwania finansowania w firmach pożyczkowych. Docelowo działalność spółki zostanie rozszerzona o pośrednictwo online w zakresie kredytów bankowych oraz pożyczek gotówkowych.

PRA Group Polska stanowi integralną część globalnej sieci PRA Group – wiodącej na świecie instytucji, posiadającej ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu wierzytelnościami światowych banków i instytucji, nie tylko na rynku amerykańskim i kanadyjskim, ale i w 14 krajach europejskich. PRA Group pojawiła się na rynku polskim pod koniec 2014 roku, kiedy nabyła pierwszy pakiet wierzytelności od jednego z banków, korzystając z usług lokalnych podmiotów w procesie windykacji. W kwietniu 2016 roku PRA Group z powodzeniem zakończyła publiczne wezwanie na zakup akcji DTP S.A. (DTP) – nabywcy portfeli wierzytelności i serwisera działającego na polskim rynku. Spółka inwestująca w różnorodne aktywa, w tym w SME, wierzytelności telekomunikacyjne, medialne i ubezpieczeniowe, stała się częścią PRA Group i drugim co do wielkości centrum operacyjnym PRA Group w Europie.

Property Secured Fund S.A. to instytucja finansowa, będąca jednym z liderów rynku pozabankowego finansowania korporacyjnego. Działalność Grupy obejmuje m.in. udzielanie poprzez spółki celowe korporacyjnego finansowania zabezpieczonego nieruchomościami, pośrednictwo finansowe, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi oraz wykup wierzytelności kredytowych we współpracy z funduszem sekurytyzacyjnym PSF NS FIZ.

Firma SirAnalyst koncentruje się zarządzaniu ryzykiem kredytowym (od projektowania systemów aplikacyjnych, zasad i procesów decyzyjnych poprzez budowę systemów raportowych (MIS) i kart scoringowych, aż do projektowania i nadzorowania procesów windykacyjnych), jak również analizie danych i optymalizacji procesów biznesowych. Obecnie klientami firmy są głównie firmy pożyczkowe, jednak w portfolio znaleźć można także firmy windykacyjne oraz klientów z poza szeroko rozumianej branży finansowej. Firma świadczy usługi w Polsce, Norwegii, Danii, Szwecji oraz Finlandii, a wkrótce – również w Hiszpanii.

Interdyscyplinarność i międzybranżowy charakter KPF to ważne cechy naszej organizacji. Pozwalają one na łączenie w jednym samorządowym nurcie wielu doświadczeń sektorowych. W ten sposób zbliżeniu podlegają – czasem z pozoru różne – podejścia do wielu wspólnych kwestii, zarówno rynkowych i biznesowych, czy w kwestii społecznej odpowiedzialności. Taki samorządowy rys jest niezwykle cenny również w kontekście oceny skutków projektów nowych regulacji, z jakimi mamy do czynienia niezwykle często w ostatnim okresie. Pozwala bowiem w większym stopniu na zbliżenie się do tego celu, jakim jest dobro wspólne rynku finansowego. Jednocześnie sposób organizacji i działania KPF pozwala na efektywną, samorządową pracę dla każdego z 10 sektorów, jakie reprezentuje dziś KPF – podkreślił Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.