Kredyt? Tak, ale u pośrednika

Kredyt? Tak, ale u pośrednika

Ożywienie gospodarcze, wzrost płac, niska inflacja oraz silny rynek pracy sprawiają, że Polacy chętniej zapożyczają się. Przy wyborze odpowiedniego produktu finansowego coraz częściej współpracują z pośrednikami. To przekłada się zaś na rosnące wolumeny sprzedaży wielu produktów finansowych poprzez ten kanał dystrybucji. Naturalną konsekwencją tych wzrostów są obserwowane zmiany w strukturze zatrudnienia na polskim rynku finansowym.

Liczba doradców, zatrudnionych w  instytucjach pośrednictwa finansowego zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, wzrasta nieprzerwanie od IV kwartału 2015 roku. Według ostatniego raportu z badania ankietowego Członków KPF pt. „Sektor pośrednictwa finansowego w Polsce”, na koniec II kwartału 2017 r. wyniosła ona ponad 13 tys. osób. W odniesieniu do stanu z końca I kwartału 2017 roku mamy do czynienia z wzrostem liczby doradców o 2,8%. Co więcej, liczba ta jest ponad 3-krotnie wyższa od tej z początku przeprowadzania badania, kiedy to w firmach tych było zatrudnionych nieco ponad 4 tysiące doradców.

Z kolei w sektorze bankowym nadal obserwujemy ograniczenie zatrudnienia. Według Komisji Nadzoru Finansowego, na koniec II kwartału 2017 roku w sektorze pracowało 166,7 tys. osób (o ponad 3,7 tys. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej). To oznacza spadek o ponad 2%. Banki redukują sieć, a tym samym etaty, w związku ze stopniową zmianą zachowań klientów, którzy coraz rzadziej zachodzą do oddziałów, a częściej korzystają z bankowości mobilnej i internetowej. Ograniczanie kosztów wiąże się również z koniecznością dostosowania modeli biznesowych do niskich stóp procentowych, które mocno wpływają na przychody banków. Wiele funkcji dystrybucyjnych przejęli od banków również pośrednicy, co wymusza na nich zwiększanie zatrudnienia.

– Trudno dziś wyobrazić sobie rynek kredytów hipotecznych bez pośredników. Redukcja zatrudnienia w bankach jest naturalną konsekwencją przesuwania przez nie strategii obsługi w kierunku cyfryzacji. Ponadto, im bardziej złożone są regulacje dotyczące produktu, tym większa staje się rola bezpośredniego kontaktu z doradcą. „Chatbot” nie odpowie na wszystkie pytania, a doradca – tak, dlatego nowe regulacje kredytu hipotecznego spowodowały wzrost zatrudnienia u pośredników. Często jest tak, że dobry personel bankowy migruje do pośrednictwa. To, jak trwała będzie ta tendencja, jest dziś stałym punktem debat branżowych – zauważa dr Mirosław A.Bieszki, Doradca KPF ds. Ekonomicznych.

Uczestniczący w przeprowadzonym przez KPF badaniu pośrednicy dokonali także oceny wpływu zmian w otoczeniu prawnym na warunki prowadzenia działalności pośrednictwa finansowego. Nastroje pesymistyczne dominowały w II kwartale br. nad optymistycznymi. Ponad 57% badanych ocenia wpływ takich zmian negatywnie, zaś 42,9% neutralnie. Brak jest wskazań pozytywnie oceniających wpływ zmian w otoczeniu prawnym na warunki prowadzenia działalności pośrednictwa finansowego.

Rynek pośrednictwa kredytu hipotecznego znajduje się aktualnie w historycznym punkcie. Na mocy ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, która weszła w życie 22 lipca br., pośrednicy kredytu hipotecznego zostali m.in. poddani pod nadzór Komisji Nadzoru Finansowego oraz objęci wymogiem uzyskania zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności. Niezależnie od tego, sama ustawa o kredycie hipotecznym jest istotnym nowym aktem prawnym, który redefiniuje sposób dystrybucji kredytu hipotecznego i wymogi stawiane pośrednikom. Z drugiej strony pośrednicy kredytu konsumenckiego będą musieli dostosować się do nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim, w tym do obowiązków dotyczących reklamy kredytu konsumenckiego. I to właśnie te względy regulacyjne sprawiają, że najbliższy rok w branży pośrednictwa kredytowego zapowiada się niezwykle intensywnie – zaznaczył mec. Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu KPF.

————

Zarówno tendencje na rynku kredytowym, jak i nowe regulacje oraz ich wpływ na funkcjonowanie sektora pośrednictwa finansowego w Polsce, będą tematem prezentacji i dyskusji podczas III Kongresu Pośrednictwa Finansowego, który odbędzie się 3 października w Warszawie. Więcej na: https://zpf.pl/wydarzenia/konferencje/kongres-posrednictwa-finansowego/o-kpf/