KRUK wygrywa przetarg na zakup portfela wierzytelności bankowych o nominale 1,4 mld zł w Polsce

25 października 2019 roku PROKURA (jednostka zależna KRUK S.A.) wygrała przetarg na zakup portfela zabezpieczonych i niezabezpieczonych wierzytelności bankowych organizowanych przez jeden z największych banków w Polsce.

PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – wchodząca w skład Grupy KRUK – wygrała na rynku polskim przetarg na zakup wierzytelności o wartości nominalnej ok. 1,4 mld zł. Do finalizacji transakcji dojdzie po akceptacji przez zarząd sprzedającego banku wyboru nabywcy.

– Wartość  nominalna portfela 1,4 mld jest równa 35% łącznej wartości nominalnej portfeli nabytych w trzech pierwszych kwartałach 2019 roku. Tak duża inwestycja w portfel bankowy potwierdza nasze doświadczenie, że czwarty kwartał jest najintensywniejszym miesiącem, jeśli chodzi o transakcje. Czekamy teraz na finalizację przetargu. Przed nami bardzo pracowity koniec roku i liczymy na kolejne transakcje – powiedział Piotr Krupa, prezes KRUK S.A.