KRUK z kolejnymi rekordami

KRUK zamyka cały 2018 rok z nakładami na poziomie 1,39 mld zł (wzrost o 43% r/r) i 1,58 mld zł spłat z portfeli nabytych (wzrost o 15% r/r) – w obu przypadkach to najwięcej w historii Grupy. Wartość nominalna portfeli nabytych w całym 2018 roku wyniosła 8,9 mld zł. W samym czwartym kwartale 2018 roku KRUK zainwestował 341 mln zł w portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 2,6 mld zł. W tym samym okresie spłaty z portfeli nabytych wyniosły 432 mln zł. To najwięcej w historii i o 15% więcej niż w ostatnim kwartale 2017 roku.

Tabela. KRUK – nakłady i spłaty

Nakłady na portfele nabyte (mln zł) Spłaty z nabytych portfeli (mln zł)
4 kwartał 2018 cały 2018 4 kwartał 2018 cały 2018
341 1 395 432 1 576

Źródło: Spółka

– Za nami dobry rok, co podkreślają historycznie najwyższe spłaty i nakłady. Po stronie spłat w dalszym ciągu korzystamy z rosnącej efektywności operacyjnej i korzystnej sytuacji makroekonomicznej, w szczególności w Polsce i w Rumunii. Rekordowy poziom inwestycji to efekt dobrego i zdywersyfikowanego dostępu do finansowania, który ciągle rozwijamy. To może być nasza istotna przewaga konkurencyjna także w kolejnych kwartałach. Ubiegły rok to także wyższe niż oczekiwane inwestycje na polskim rynku, których udział wyniósł 45%. Kolejne kraje z najwyższymi nakładami to Hiszpania (22%), Włochy (19%) i Rumunia (11%). Tym samym zbudowaliśmy solidny fundament dla dalszego rozwoju Grupy – mówi Piotr Krupa, prezes KRUK S.A.

KRUK w całym 2018 roku nabył ponad milion spraw. Średnia cena za portfel na poziomie Grupy wyniosła 16% – istotna część nakładów pochodziła z rynku polskiego, gdzie KRUK nabywał sprawy o wyższej jakości.