Licencja KNF na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami dla Kancelarii Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski

22 czerwca 2021 Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na zarządzanie przez Kancelarię Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski Sp.k. sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego.

Na podstawie Decyzji KNF, Kancelaria dołączyła do podmiotów  posiadających zezwolenie na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami,  mogących zawierać z towarzystwem zarządzającym funduszem sekurytyzacyjnym umowę zarządzania całością lub częścią portfela inwestycyjnego obejmującego pulę wierzytelności lub sekurytyzowane wierzytelności.