Liderzy opinii, praktycy i eksperci w Radzie Programowej Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami

Liderzy opinii, praktycy i eksperci w Radzie Programowej Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami

Bardzo silnie reprezentowany jest sektor bankowy, banków spółdzielczych, pożyczkowy, leasingowy, telekomunikacyjny, dostawców innych usług masowych, jak choćby dostawcy energii. Grono uczestników nie zamyka się wokół praktyki gospodarczej, bowiem do kongresowej debaty dołącza wielu interesariuszy rynku zarządzania wierzytelnościami, w tym organizacje samorządowe przedsiębiorców, znakomite grono przedstawicieli środowiska komorników, syndyków, uznanych firm doradczych, funduszy inwestycyjnych, sekurytyzacyjnych, kancelarii prawnych. Są w gronie uczestników także znakomici przedstawiciele najwyższych urzędów, odpowiedzialnych za ten rynek. Szósta edycja tego wydarzenia odbędzie się w dniach 16–17 listopada 2015 roku w Warszawie.

Kongres stał się uznaną w środowisku wierzycieli pierwotnych i wtórnych platformą wymiany doświadczeń w zakresie obrotu wierzytelnościami, źródłem wiedzy o międzynarodowych tendencjach, ale przede wszystkim forum otwartej dyskusji na temat obecnego stanu sektora i jego perspektyw, także w kontekście zmian w otoczeniu prawnym, w sposób znaczący wpływających na funkcjonowanie biznesu, jak rozwiązania w zakresie bankowego tytułu egzekucyjnego po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, podatku VAT na usługi komornicze, informatyzacja postępowań sądowych i egzekucyjnych w świetle nowego brzmienia Kodeksu postępowania cywilnego czy nowych rozwiązań w zakresie konstrukcji maksymalnych odsetek. – Na obecnym etapie toczy się wiele procesów legislacyjnych regulacji, które będą miały wpływ na funkcjonowanie firm zarządzających wierzytelnościami w przyszłości. Podczas Kongresu z pewnością będziemy znali ostateczny kształt wielu z tych aktów prawnych, stąd będziemy w stanie określić skutki ich wejścia w życie dla branży. Od zawsze bowiem postrzegamy Kongres Zarządzania Wierzytelnościami jako miejsce, gdzie sygnalizujemy i rozmawiamy o najważniejszych regulacjach prawnych, które będą miały wpływ na prowadzenie biznesu – powiedział mec. Marcin Czugan, Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego KPF.

Trendy obserwowane na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami wskazują, że jest on nadal postrzegany jako interesujący w zakresie inwestycji zagranicznych podmiotów finansowych. Równocześnie rodzime przedsiębiorstwa zajmujące się zarządzaniem wierzytelnościami coraz częściej rozszerzają zasięg swojej działalności na inne kraje europejskie. W związku z tym proces odzyskiwania należności coraz mocniej jest prowadzony j jako biznes globalny, a nie wyłącznie lokalny.

Jego liderzy znaleźli się w Radzie Programowej VI Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami, która rozpoczęła intensywną pracę nad szczegółową agendę wydarzenia. W skład Rady weszło 14 reprezentantów banków, spółek zarządzających wierzytelnościami oraz organizacji samorządu finansowego, a jego Partnerem Merytorycznym będzie firma doradcza KPMG.

Mieczysław Groszek – Związek Banków Polskich
Mirosław A. Bieszki – Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych
Krzysztof Borusowski – BEST S.A.
Małgorzata Drozdowska – SGB CDR Investment Sp. z o.o.
Piotr Gajda – Intrum Justitia Sp. z o.o.
Krzysztof Gradzik – Polkomtel Sp. z o.o.
Tomasz Janiszewski – KPMG Sp. z o.o.
Konrad Kąkolewski – getBACK S.A.
Radosław Kudła – Deutsche Bank S.A.
Emilia Niesterowicz-Panek – Bank Zachodni WBK S.A.
Urszula Okarma – KRUK S.A.
Joanna Syzdół – EOS&M. Witoń Kancelaria Prawna Sp. k.
Marcin Smolarek – Wardyński i Wspólnicy Sp. k.
Paweł Szewczyk – Kredyt Inkaso S.A.

Ewolucję, wyraźną profesjonalizację i dynamiczny rozwój rynku zarządzania wierzytelnościami oddają dane z raportu „Wielkość polskiego rynku wierzytelności”, realizowanego w cyklu kwartalnym przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych. Wynika z nich, że firmy, zrzeszone w KPF, objęte badaniem mają w obsłudze wierzytelności o wartości nominalnej 57 mld PLN, podczas gdy kwartał wcześniej ich wartość nieznacznie przekroczyła 50 mld PLN. W trakcie kongresu zapewne będzie dostępny dla uczestników najnowszy raport, pozwalający na ocenę aktualnej sytuacji tego rynku i oszacowanie własnej pozycji rynkowej poszczególnym firmom, jego uczestnikom.

Rosnący poziom kultury korporacyjnej, poziom technologiczny procesów i operacji, wymaga od uczestników rynku ciągłego podnoszenia jakości stosowanych standardów praktyk biznesowych. Te ostatnie bowiem są fundamentem stabilnego wzrostem rynku, klimatu zaufania do branży. Takie wartości są u podstaw ciągłego wzrostu popytu na usługi sektora zarządzania wierzytelnościami. CESSIO, honorowy laur, wręczany wierzycielom pierwotnym pierwszego dnia kongresowego to ważny element realizowanej przez KPF Misji. Dzięki udziałowi reprezentantów sektora bankowego, spółdzielczego, pożyczkowego, ubezpieczeniowego, leasingowego, faktoringu, dostawców mediów i telekomów, Kongres Zarządzania Wierzytelnościami stał się wydarzeniem o charakterze międzysektorowym, zyskując miano Kongresu rynku zarządzania wierzytelnościami. W dotychczasowych pięciu edycjach zgromadził około 1000 uczestników.

Kolejna – szósta – odbędzie się w dniach 16–17 listopada w Hotelu Marriott w Warszawie.