„Lokomotywa Europy II” napędza zysk dla klientów

Ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Lokomotywa Europy II” (2 subskrypcja) zakończyło się dla klientów 4,45 proc. zyskiem w skali roku. Czteroletni produkt o charakterze inwestycyjnym został stworzony przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa i był dostępny dla klientów Idea Banku.

Okres ochrony ubezpieczeniowej rozpoczął się 9 listopada 2012 r., a zakończył 9 listopada br. Produkt opierał się na strategii Credit Suisse Germany Index 9% Volatility Target, opartej o notowania indeksu Credit Suisse Germany Index. Odzwierciedla on notowania cen akcji 20 niemieckich spółek giełdowych wybranych spośród 55 podmiotów. Indeks stworzyli analitycy banku Credit Suisse na podstawie własnej unikalnej metodologii. Zakłada ona dobór spółek do indeksu na podstawie m.in. oceny działalności operacyjnej, wyceny przepływów pieniężnych oraz trendów rynkowych.

Na koniec okresu inwestycji klienci otrzymali 100 proc. zainwestowanego kapitału powiększone o iloczyn stopy zwrotu z indeksu oraz współczynnika partycypacji 80 proc. W czasie trwania produktu przeprowadzono dwukrotną obserwację indeksu: 13 listopada 2012 r. i 9 listopada 2016 r. Klienci, którzy zainwestowali w „Lokomotywę Europy II” zarobili w tym czasie 17,81 proc. brutto, a więc 4,45 proc. w skali roku. W trakcie okresu ubezpieczenia zostali oni objęci ochroną ubezpieczeniową przez TU na Życie Europa. Minimalna wpłata wynosiła 3 000 zł.

TU na Życie Europa S.A. wchodzi w skład Grupy Ubezpieczeniowej Europa. Specjalizuje się w bancassurance – ubezpieczeniach oferowanych klientom we współpracy z bankami i instytucjami pośrednictwa finansowego.