Marcin Czugan w czołówce konkursu Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra 2015

Marcin Czugan w czołówce konkursu Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra 2015

Mecenas Marcin Czugan, dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, a zarazem przewodniczący Komitetu Prawno-Politycznego EUROFINAS, znalazł się w czołówce laureatów konkursu „Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra 2015”. W prestiżowym dla środowiska prawniczego rankingu, ustalanego z inicjatywy „Dziennika Gazeta Prawna” i wydawnictwa Wolters Kluwer, wyróżnia się młodych przedstawicieli prawniczych profesji, którzy – jak głosi regulamin konkursu – „swoją wiedzą i postawą stanowią wzór do naśladowania w środowisku zawodowym”.

Zgodnie z nim, z grona zgłoszonych do konkursu prawników, w pierwszej kolejności kapituła konkursu wyłoniła 30 osób, które otrzymały status rising stars. Podczas finałowej gali to samo gremium ustaliło ranking wschodzących gwiazd środowiska prawniczego. Oprócz wieku wyróżnionych, którzy nie mogli przekroczyć 35 roku życia, przy ich ocenie brano pod uwagę następujące kryteria: kreatywność i umiejętność wyczuwania trendów rynkowych, wiedzę, umiejętność łączenia kariery zawodowej z pracą naukową, działalność społeczną, a także sukcesy osobiste kandydata. Celem konkursu jest docenienie prawników, którzy swoimi kompetencjami i przedsiębiorczością „realizują najwyższe standardy świadczenia usług prawnych”.

31-letni Mecenas Marcin Czugan zajął w rankingu ósme miejsce – Obecność w tak doborowym towarzystwie, wśród wielu znakomitych prawników, to dla mnie zaszczyt i duże wyróżnienie. Zdaję sobie sprawę, że porównanie osiągnięć i kompetencji prawników różnych profesji, to nie lada wyzwanie, tym bardziej z satysfakcją odnotowuje obecność w ścisłej dziesiątce Konkursu. Nie będę oryginalny mówiąc, że ta nagroda mobilizuje do dalszej, systematycznej pracy na rzecz rynku finansowego – deklaruje mec. Czugan.

Jako radca prawny, Marcin Czugan w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, reprezentującej kilka sektorów rynku usług finansowych, pracuje od 2010 roku. Od listopada 2013 roku kieruje Departamentem Prawno-Legislacyjnym, a jednocześnie zarządza aktywnością merytoryczną KPF i zaangażowaniem tej organizacji, jako strony społecznej procesu legislacyjnego. Międzysektorowy charakter organizacji samorządowej KPF powoduje, że ta aktywność wymaga interdyscyplinarnej wiedzy – prawniczej, ekonomicznej, finansowej, specyficznej dla reprezentowanego przez KPF rynku.

Kompetencje merytoryczne Marcina Czugana zostały zauważone i docenione również przez EUROFINAS, jedną z największych reprezentacji europejskiego rynku finansowego, reprezentującą kilka sektorów, specjalizujących się w oferowaniu kredytu konsumenckiego, której członkiem jest KPF. Od stycznia 2015 roku pełni w niej funkcję przewodniczącego Komitetu Prawno-Politycznego, decyzyjnego organu EUROFINAS, który opiniuje ważne, z punktu widzenia europejskiego rynku kredytowego, akty prawne, procedowane przez unijne instytucje, a także formułuje stanowiska w tym zakresie. – Wyróżnienie lokatą w czołowej „10” prestiżowego rankingu to w pełni uzasadniony laur za rzeczywiste osiągnięcia zawodowe Mecenasa Marcina Czugana. Potwierdzeniem tej konstatacji jest jakość merytoryczna zaangażowania KPF w proces legislacyjny, zarówno na poziomie polskim jak i europejskim – mówi Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.