Mecenas Marcin Czugan członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

Mecenas Marcin Czugan członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

Mecenas Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu w KPF, został wybrany w wyborach powszechnych członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku  organu zarządzającego Izby gdańskiej, która swoim zakresem terytorialnym obejmuje działalność radców prawnych województwa pomorskiego i Elbląga.

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych to organ reprezentujący interesy zawodowe członków okręgowej izby radców prawnych oraz zajmujący się doskonaleniem zawodowym radców prawnych i prowadzący nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez radców prawnych i aplikantów radcowskich. W trakcie swojej trzyletniej kadencji, jako członek Rady Mecenas Czugan będzie odpowiedzialny za współpracę międzynarodową Izby gdańskiej, szkolenia zawodowe radców prawnych oraz sport.

KPF jest uznawana przez swoich interesariuszy jako organizacja ekspercka, zatem powołanie Marcina Czugana do grona członków Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych przyczyni się zapewne do jeszcze większego zacieśnienia współpracy z samorządem radcowskim i wzmocnienia pożytecznych dla KPF kompetencji merytorycznych – stwierdził Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

Pierwsze efekty zacieśnienia współpracy KPF z samorządem radcowskim będą widoczne już podczas VII Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami KPF, który odbędzie się w dniach 21–22 listopada br. Dla chętnych uczestników Kongresu KPF przygotuje honorowane przez Okręgowe Izby Radców Prawnych i Krajową Izbę Radców Prawnych certyfikaty uczestnictwa potwierdzające odbycie – w odpowiednim wymiarze godzinowym – obowiązkowych szkoleń zawodowych radców prawnych.