Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

Przynależność do ZPF

od 17 maja 2016

Certyfikat etyczny

Kim jesteśmy?

BIG InfoMonitor prowadzi rejestr dłużników, czyli otwartą platformę, do której każdy może wpisać podmiot zalegający z płatnością, ostrzegając innych przed nierzetelnym partnerem biznesowym czy klientem. BIG oferuje też wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych umożliwiając sprawdzanie wiarygodności płatniczej kupujących usługi i towary.

BIG InfoMonitor jest jednym z pięciu BIG-ów w Polsce. Ze względu na przynależność do Grupy BIK, jako jedyny umożliwia klientom dostęp do danych dotyczących obsługi kredytów przez weryfikowane pod względem solidności płatniczej podmioty. Daje wgląd do baz informacji kredytowych BIK oraz Związku Banków Polskich, dzięki czemu stanowi platformę wymiany pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki.

Jako twórca Programu Firma Wiarygodna Finansowo, promuje terminowe płatności i rzetelne rozliczenia pomiędzy kontrahentami. Pragnie współtworzyć gospodarkę opartą na zaufaniu, eliminując z rynku nieuczciwe podmioty.

Działa zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje o przeterminowanym zadłużeniu firm i osób (informacje negatywne) oraz informacje o zobowiązaniach płaconych w terminie (informacje pozytywne).

Kontakt

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.
ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a
02-679 Warszawa

strona www: www.big.pl