CRIF Sp. z o.o.

CRIF Sp. z o.o.

Przynależność do ZPF

od 19 października 2016

Certyfikat etyczny

Kim jesteśmy?

CRIF Sp. z o.o. jest najlepszym na rynku polskim źródłem danych, analityki, zautomatyzowanych decyzji we wszystkich obszarach rynku finansowego, e-commerce, telekomunikacyjnego i nowych technologii.

CRIF Sp. z o.o. oferuje systemowe rozwiązania do zarządzania ryzykiem kredytowym wykorzystując autorską platformę informatyczną – CRIF Solution Platform. Rozwiązanie to umożliwia outsourcing systemu IT i oszczędność kosztów, a także efektywną konfigurację pod kątem potrzeb Partnera. Potwierdzeniem wysokiej sprawności systemu jest kilkadziesiąt milionów generowanych rocznie raportów kredytowych oraz wysoka dostępność systemu.

Spółka oferuje rozbudowaną gamę skutecznych narzędzi do wszechstronnej analizy ryzyka. Dostarcza gotowe produkty w obszarze Big Data, oparte o integrację niestrukturalnych zbiorów danych budowanych z Partnerami. Oferta Spółki umożliwia inteligentną identyfikację osób i firm oraz powiązań między nimi, integrację wszystkich znaczących źródeł danych, a także zastosowanie indywidualnych modeli oceny scoringowej oraz reguł wykrywających próby wyłudzenia.

Rozwiązania CRIF to zintegrowany dostęp do wielu baz danych, a dzięki temu do pełnej i aktualnej informacji o klientach biznesowych i indywidualnych. Dzięki temu, w oparciu o skonsolidowane informacje, CRIF umożliwia wiarygodną ocenę rzetelności płatniczej, monitoring podmiotów czy ustalenie aktualnego adresu.
Na świecie ponad blisko 11 000 instytucji finansowych oraz 600 firm ubezpieczeniowych , 82 000 klientów biznesowych i 1 000 000 klientów indywidualnych korzysta codziennie z usług firmy CRIF aż w 50 krajach.

Więcej informacji www.crif.pl

Kontakt

CRIF Sp. z o.o.
ul. Lublańska 34
31-476 Kraków

strona www: www.crif.pl