E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Sp. z o.o.

E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Sp. z o.o.

Przynależność do ZPF

od 18 lutego 2020

Certyfikat etyczny

Kim jesteśmy?

e-Kancelaria to doświadczony Partner w biznesie i w życiu.

Dostarczamy rozwiązania z zakresu windykacji na zlecenie, zakupów wierzytelności oraz doradztwa prawnego. Dążymy do maksymalnej efektywności, dlatego zawsze dopasowujemy strategię działań do konkretnej sprawy czy obsługiwanego portfela wierzytelności. Wyróżnia nas nieszablonowość, brak utartych schematów i zawiłych ścieżek decyzyjnych. Jesteśmy przede wszystkim skuteczni a dynamika naszego rozwoju w ostatnich latach tylko to potwierdza.

e-Kancelaria to Grupa Kapitałowa w której skład wchodzą 2 spółki pożyczkowe oraz jedna spółka obsługująca wierzytelności masowe na zlecenie – DialTone sp. z o.o.
e-Kancelaria jest aktywna również na rynku zakupów wierzytelności oraz transakcji typu M&A mających na celu zwiększanie jej udziału w rynku zarządzania wierzytelnościami.

W codziennej pracy z naszymi klientami kierujemy się przede wszystkim efektywnością procesów z poszanowaniem człowieka jako jednostki – naszych klientów, pracowników, partnerów biznesowych.

Coroczne audyty ZPF potwierdzają nasz wysoki poziom etyki w pracy na tak wrażliwym i wymagającym rynku.

Kontakt

E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Sp. z o.o.
ul. Legnicka 48 bud. G
54-202 Wrocław

strona www: e-kancelaria.com